středa 15. dubna 2015

Spor ohledně změny stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) ještě neskončil

Kritika na adresu Bernda Posselta z Rakouska 
Za skutečně historickou a za velký krok směrem do budoucnosti považuji také rezignaci sudetských Němců ohledně restituce a odškodnění“ – bavorský ministerský předseda Horst Seehofer už oslavoval v rozhovoru pro Prager Zeitung změnu stanov, která byla koncem února schválena spolkovým shromážděním sudetských Němců. „To jsou velmi dobré předpoklady pro budování našeho přátelského dialogu“, uvedl Seehofer, který je tím zavázán vděčností vůči svému stranickému kolegovi a předsedovi SL, Berndu Posseltovi (CSU). Ovšem radost z rezignace sudetských Němců bude zřejmě předčasná. Protože změny stanov, které byly prezentovány už jako jisté, nebyly do redakční uzávěrky tohoto vydání (Sudetenpost) ještě zaneseny v registračním rejstříku. To je ovšem předpoklad pro jejich platnost. Zda k tomuto zanesení vůbec dojde, by se mělo teprve rozhodovat u soudu. Neboť odpůrci změny stanov, zastoupení právníkem Heinzem Veauthierem, podali žalobu u zemského soudu Mnichov I. Bylo navrženo ustanovení, podle nějž je usnesení spolkového shromáždění neplatné a krajanské sdružení musí odvolat veřejnou informaci o změně stanov. Je to odůvodněno paragrafem 33 Občanského zákoníku, podle nějž je změna účelu spolku přípustná pouze za souhlasu všech členů. Předtím SL nechalo vypršet odvolací lhůty, které uložil právník před podáním žaloby. V zastoupení jednoho sudetského Němce Veauthier navíc vyzval Seehofera, aby odvolal výroky, které pronesl pro Prager Zeitung.

Posselt naproti tomu v oběžníku určeném funkcionářům poukazoval na „mnohé souhlasné e-maily a dopisy, které dostáváme ... a reakce od vedoucích českých politiků.“ Cituje ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, podle nějž usnesení vytvořila výhodnější podmínky pro zlepšení vztahů.

Rozhodnutí soudu ohledně žaloby nebylo před redakční uzávěrkou tohoto vydání ještě známo.

Rezignace na restituci a odškodnění mimochodem neschvaluje ani spolkový předseda rakouského Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SLÖ) Gerhard Zeihsel. Ten má pouze pochopení pro taktéž rozhodnuté vyškrtnutí cíle spolku ve smyslu „znovuzískání vlasti“, protože by to mohlo být nesprávně chápáno. Zástupci spolkového shromáždění z Rakouska ovšem neměli při hlasování právo zúčastnit se jej. (Sudetenpost, 9.4.2015)

Rakouský landsmanšaft vydal rezoluci, kterou se distancuje od Posselta

Minulou sobotu 11. dubna se ve Vídni konalo řádné zasedání spolkového shromáždění SLÖ (Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku). Probíhalo ve velmi emotivním duchu, protože jeho účastníci kriticky hodnotili změnu stanov, kterou koncem února schválilo spolkové shromáždění sudetských Němců v Mnichově. Kritici na shromáždění ve Vídni namítali, že se díky změněným stanovám zhoršila vyjednávací pozice sudetských Němců a žě to prospělo těm politikům, kteří to v této otázce s nimi nemyslí dobře. Bylo také zdůrazňováno, že změny se týkají stanov „německého landmanšaftu“ a nikoliv stanov sudetoněmeckého sdružení v Rakousku. Zároveň byla přijata rezoluce, ve které se praví, že „cesta ke skutečnému usmíření mezi sudetoněmeckou národnostní skupinou a Českou republikou“ se může zdařit „pouze na základě upřímného uznání viny“ a „ochoty k narovnání škod“ ze strany České republiky. „My, delegáti spolkového shromáždění Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku (SLÖ), proto pana Bernda Posselta, ,mluvčího sudetoněmecké národnostní skupiny‘, zdvořile vyzýváme, aby už nadále ... nepodkopával náš nepostradatelný právní nárok na návrat majetku a/nebo přiměřené materiální napravení škod“, praví se v rezoluci. Posselt je v rezoluci dále vyzýván, aby „energicky bránil“ odpovídající právní nároky. (-SdP-, -lb-)