úterý 21. dubna 2015

Ministerstvo školství odpovídá: „Knihu ,Němci‘ nedoporučujeme“

České ministerstvo školství popřelo, že by nějakým způsobem k výuce dějepisu na školách doporučovalo kontroverzní knihu Němci autorů Jiřího Vacka a Jiřího Krutiny. Kniha nazývá (sudetské) Němce „ne-lidmi“, „zrůdami“ a podprahově schvaluje zabíjení německých žen a dětí apod., a to záměrně v takovém kontextu, který hodnotí německý národ „nadčasově“, tj. ne pouze ve vztahu ke Druhé světové válce. Souběžně s rakouským ministerstvem zahraničí a rakouským velvyslanectvím v Praze, která přislíbila věc prošetřit, se na pražské ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obrátil s dotazem i publicista Jan Šinágl.

„Není úkolem MŠMT vydávat doporučení pro školy z hlediska obsahové kvality konkrétních učebních materiálů“, píše se v příslušné odpovědi ředitele odboru vzdělávání, Petra Bannerta. „V uplynulých čtyřech letech, kdy je kniha Němci dostupná na trhu, vydalo MŠMT v oblasti dějepisu a společenských věd jedno metodické doporučení, jehož součástí je také seznam doporučené literatury, a to sice Doporučení k výuce dějin 20. století. Ujišťuji Vás, že tento seznam literatury zmíněnou knihu neobsahuje.“

Kvůli obsahu knihy podalo několik sudetských Němců z Rakouska a Bavorska v České republice trestní oznámení pro „podněcování nenávisti“ a „hanobení národa“. Čeští státní zástupci však žaloby zamítli. (-jš-, -lb-)