čtvrtek 2. dubna 2015

Příští týden v Praze: Sudetoněmecké krajanské sdružení koná valnou hromadu

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, občanské sdružení, které bylo před dvěma týdny rozsudkem Nejvyššího správního soudu zaregistrováno a zvítězilo tak ve více než pět let trvajícím právním sporu s ministerstvem vnitra, svolalo na 8. dubna 2015 svou ustavující valnou hromadu. Ta se koná v salonku restaurace Sklep v Praze 3, Seifertova 53. Začátek zasedání valné hromady je plánován na 14.00 hod.

„Svým způsobem je to historická událost“, říká Tomáš Pecina, jeden ze tří zakladatelů spolku, „ale zároveň si musíme uvědomit, že naše bitva není dosud vyhrána. Státní orgány totiž rozhodnutí soudu o registraci nerespektují a dosud např. neprovedly zápis nově vzniklého spolku do veřejného rejstříku. Vzniká tak paradoxní situace, že jsme zároveň ze zákona povinni podat návrh na zápis změn schválených na valné hromadě, a zároveň to jako dosud nezapsaná právnická osoba učinit nemůžeme. Je to tak trochu jako v právním Kocourkově.“

Valná hromada se přesto bude konat a bude mít slavnostní ráz. Účast na ní přislíbila řada hostů z České republiky, z Německa i z Rakouska. Pouze předseda německého krajanského sdružení Bernd Posselt účast odmítl s odůvodněním, že trvá na tom, aby si český spolek nejprve změnil název, protože hrozí záměna se sdružením z Mnichova. „Nad tím nezbývá než kroutit hlavou“, říká Pecina, a dodává: „Nikdo přece netvrdí, že jsme mnichovský spolek, nikdo se za nikoho neoprávněně nevydává. Nechápeme to.“ (-sks-)