úterý 7. dubna 2015

Tlumočená přednáška A. Matarové o palestinsko-izraelských vztazích

Do Prahy před několika dny zavítala izraelská politická aktivistka Anat Matarová, docentka filosofie na univerzitě v Tel Avivu. Je předsedkyní izraelského Akčního výboru pro palestinské vězně a autorkou a editorkou knihy esejů o palestinských politických vězních v Izraeli Threat: Palestinian Political Prisoners in Israel (2011), kterou vydala společně s právničkou Abeer Bakerovou z Haifské univerzity. Řadu let je aktivní v „levicových“ hnutích, především v hnutí odpíračů vojenské služby, ve skupině Open Doors bojující proti tzv. administrativní vazbě a ve výzkumné organizaci Who Profits, jejímž cílem je odhalovat propojení izraelského průmyslu s okupací.

V Praze proběhly dvě přednášky k aktuální izraelsko-palestinské problematice, průběh jedné z nich můžete sledovat na videozáznamu. V létě roku 2014 Matarová spolu s dalšími akademiky podepsala prohlášení odsuzující útoky na Gazu: „Signatáři tohoto prohlášení, všichni akademici na izraelských univerzitách, tímto sdělují, že zcela odsuzují agresivní vojenskou strategii používanou izraelskou vládou. Zabití velkého počtu zcela nevinných lidí klade ještě větší krvavé překážky do cesty ke sjednání dohody, která je jedinou alternativou okupace a nekonečného útlaku palestinského lidu. Izrael musí souhlasit s okamžitým příměřím a začít vyjednávat v dobré víře o ukončení okupace a osad, a to na základě dohody o spravedlivém míru.“ Kromě těchto témat promlouvá Matarová na přednášce tlumočené průběžně do češtiny i o dopadech nedávných voleb v Izraeli a o roli mezinárodní komunity. (-kolektif-, -lb-)