středa 8. dubna 2015

Valná hromada

Tomáš Pecina 
Zastupující zemský předseda SL Bavorsko Felix Vogt-Gruber a iniciátoři 
vzniku Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku: Tomáš Pecina, Wolfgang Habermann a Jan Šinágl
Foto: Náš směr/Lukáš Beer
Malý krok pro člověka, ale obří skok pro svobodu a demokracii v této zemi: Dnes ve 14 hodin se v Praze uskutečnila ustavující valná hromada Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, občanského sdružení.

Live stream nemáme, nicméně pro ty z mých milých čtenářů, kteří se převratné události nemohou účastnit osobně, zveřejňuji aspoň slavnostní projevy (Pecina, Šinágl) a nové stanovy, odpovídající platné úpravě spolčovacího práva. (Zvukový záznam projevů zde: Pecina, Šinágl.)

Atmosféra valné hromady byla sváteční a velmi neformální, překvapivě se nedostavili žádní odpůrci našeho spolku, zato řada hostů; obavy ministerstva vnitra z toho, jak svou činností rozložíme ústavní řád této země, nelze tudíž než označit za mírně řečeno liché.

Překvapivě umírněná reportage Haló novin. První přihlášku do spolku, o níž se článek zmiňuje, podala pražská advokátka Klára A. Samková.

Tento text vyšel na stránkách Παραγραφος a je zde převzat se souhlasem autora. Pod uvedeným odkazem se lze zapojit do diskuse.