úterý 28. dubna 2015

Primátor Vokřál pozval předsedu rakouského Sudetoněmeckého krajanského sdružení Zeihsela na vzpomínkovou akci do Brna

Nový primátor města Brna, Petr Vokřál (ANO), který nastoupil do tohoto úřadu koncem listopadu loňského roku, zaslal předsedovi rakouského Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SLÖ) Gerhardu Zeihselovi pozvánku k účasti na vzpomínkových akcích při příležitosti 70. výročí konce Druhé světové války. Ve svém dopise uvádí: „Na sobotu 30. května připadne sedmdesáté výročí násilného vyhnání německy hovořícího obyvatelstva z Brna. Vedení města se rozhodlo, že uctí všechny oběti, a proto prohlásilo město Brno rok 2015 za rok usmíření. Již několik let organizují občanské iniciativy 30. května vzpomínkový pochod z Brna do Pohořelic. V tomto roce bude zahájen tento den u vzpomínkového kříže v Pohořelicích v 9.30 hodin ekumenickou modlitbou připomenutím si obětí. Poté se účastníci vydají na pěší pochod do Brna. Kolem 17.00 hodin skupina dorazí ke Klášteru Milosrdných bratří na Vídeňské ulici 7 a posledních asi 500 metrů urazí společně s politickými reprezentanty a hodnostáři z domova a ze zahraničí až ke Starobrněnskému augustiniánskému klášteru na Mendlově náměstí 1. Po příchodu do klášterní zahrady budeme mít tu čest společně s dalšími nejvyššími zástupci městské správy přivítat zpět v Brně všechny účastníky vzpomínkového pochodu. Vážený pane Zeihsele, dovolte mi, abych Vás pozval k upomínkové akci ve Starobrněnském augustiniánském klášteře, která se koná 30. května 2015 v 17.30 hodin, popř. již abyste se okolo 17. hodiny symbolicky přidal k účastníkům pochodu u již nahoře zmíněného Kláštera Milosrdných bratří.“ Petr Vokřál dále vyjádřil, že by jej velmi těšilo, kdyby se Gerhard Zeihsel tohoto „památného symbolického aktu“ také zúčastnil a „tímto způsobem přispěl ke společné lepší budoucnosti“. 

Gerhard Zeihsel primátorovi Brna odpověděl, že se účastní už i pochodu do Brna a připomene si při této příležitosti své předky, kteří pocházeli z dnešní brněnské čtvrti Komárov. Ti poválečné vyhnání přežili a usadili se nakonec v západní okupační zóně Německa. (-lb-, -sdp-)