úterý 7. dubna 2015

J. X. Doležal: Když si xenofob veřejně kálí do úst

J. X. Doležal je typickým příkladem moderního židovského publicisty. Nenávidí Putina, miluje Izrael, vítá americké vojáky a veřejně hází všechny muslimy do jednoho pytle jako potencionální teroristy. (Ač toto konstatování určitě má ve velké řadě případů své opodstatnění, nemělo by se ovšem opomínat, že i mezi židovskými publicisty se mouhou najít mnohem moudřejší a rozumnější hlasy, i právě ohledně krize na Ukrajině – příkladem může být publicista Jan Schneider. Nicméně česká – a zdaleka nejen česká – publicistická scéna přímo vnucuje mnoho opačných příkladů, které jakoby chtěly potvrzovat určitý nápadný stereotyp. - Pozn. L.B.) Svůj pověstný úsměv ovšem ztrácí okamžitě, jakmile začne někdo řešit jeho příbuzenskou skupinu stejným způsobem, jakým on řeší už roky právě Palestince či muslimy obecně.

Čerstvý výplod pana Doležala je typickou ukázkou myšlenkových pochodů těchto publicistů. S heslem "My u vás doma můžeme vše, vy u sebe doma nesmíte nic" se okamžitě stává malým žalobníčkem, který uvzlykaně volá paní učitelku k přísnému potrestání ošklivých spolužáků. Ti si totiž dovolili v souvislosti s případem Anežky Hrůzové a údajným židovským terorismem judaistů napsat, že "Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena". Pan Doležal za touto větou vidí nejen "absolutně zvrhlý a trestuhodný projev antisemitismu", ale ve své hysterii chápe tuto větu jako "zcela vážný pokous oživovat hilsneriádu, a především - vyzývání k holocaustu". A ještě neopomene angažovaně dodat, že zmíněný text má pro potřeby příslušných orgánů "zálohovaný"...

Milý pane Doležale. Přečtěte si zpětně všechny vaše články, týkající se muslimů a islámu. Je to jeden sáhodlouhý seznam "antimuslimské hilsneriády". Méně inteligentní jedince systematicky utvrzujete v přesvědčení, že jsme s islámem ve válce. A že s muslimy se to jednou bude muset "konečně vyřešit". Proto mne zajímá nejenom to, proč někdo může v jedné kulturně-náboženské skupině spatřovat velké nebezpečí a ve druhé nikoliv. Zajímá mne i to, nakolik může parta čtyř lidí negativně ovlivnit veřejnost cedulkou v lese a nakolik může společnost negativně ovlivnit jedinec s draze budovaným "PR", publikujícím v magazínu s obrovskou čteností. Mít dobrého právníka, mohl by žalobníček třeba ještě zjistit, že se žalovat nemá. Zvláště tehdy, pokud dělá naprosto stejnou činnost a to v ještě větším měřítku.

Bylo by vůbec zajímavé sledovat, jak se veřejně přetřásají důkazy o tom, zda je svět opravdu řízen židovskou lobby. A zda se západní svět dostává do střetu s islámskou civilizací opravdu kvůli údajné islámské rozpínavosti; nebo zda nejsme svědky reakce na Evropou a Amerikou zaštítěnou umělou invazi židovské populace do srdce islámsko-arabského světa v minulém století. Anebo nečelíme reakci na posledních šedesát let agresivní a arogantní politiky Washingtonu, největšího (a jediného) spojence státu Izrael, vůči muslimskému obyvatelstvu a muslimským zemím nejen na Blízkém Východě.

Jedno však vím zcela jistě. Od publicistů ražení J. X. Doležala se pravdivou analýzu těchto témat nikdy nedočkáme. Mimochodem, v článku s výmluvným názvem "Zakažme islám", pan Doležal píše doslova: "Evropa se – pokud nechce v průběhu několika desetiletí zaniknout a stát se provincií chalífátu – bude muset vzdát některých svých civilizačních vymožeností. Nemluvím o společnosti prosté strachu – tu už nám muslimové ukradli. Mluvím o společnosti prosté islámu..." Jak konkrétněji může vypadat projev nenávisti a xenofobie a hlavně – v kontextu onoho článku – jak konkrétněji už může vypadat výzva ke "Konečnému řešení muslimské otázky"? Kdo zde ve skutečnosti vyzývá k holocaustu? Cedulka v lese nebo pan Doležal? (-rk-)