neděle 29. července 2012

Mluvčí rakouských Židů srovnávají případný zákaz provádění obřízek u malých dětí s likvidací židovského národa

Negativní ohlas rakouské veřejnosti na slova vedoucích představitelů židovské obce
Bývalý prezident rakouské židovské obce Ariel Muzicant
rétoricky zasahuje pravidelně do politického dění. V rozho-
voru pro Kleine Zeitung se tentokráte vyjadřoval k tématice,
která se i židovského etnika v Rakousku dokonce i týkala.
Pobouřil však volbou svých slov.
Začalo to vše jedním čtyřletým chlapcem žijícím v Německu, který musel být kvůli krvácení po provedení obřízky akutně přijat a ošetřen v nemocnici. Zemský soud v Kolíně nad Rýnem v důsledku této události v květnu rozhodl, že nábožensky motivované obřízky u malých dětí představují trestně stíhatelné ubližování na těle. Židovské a islámské svazy reagovaly následně ostrou kritikou. Debata na toto téma mezitím zasáhla celou Evropu – kritici požadují zákaz provádění obřízky u nezletilých, druhá strana hovoří o útoku na náboženskou svobodu. Tento konflikt se nevyhnul ani Rakousku, a to zejména proto, že lékaři se nemohou opřít o právní jistotu. Zemský hejtman spolkové země Korutany hovořil v této souvislosti dokonce o „zmrzačování genitálií“ prováděním obřízky. Ministr zdravotnictví zase nepovažuje debatu za důležitou a nevyjadřuje se k ní a ministryně spravedlnosti se - na rozdíl od lékařů - domnívá, že právní stav k věci je jasný.

Ředitel lékařské komory vy Štýrsku vyjádřil pochybnost o tom, „zda provádění obřízky u chlapců z náboženských motivů je k jejich prospěchu“. Poukázal také na „lidské základní právo na sebeurčení“, protože se musí objasnit otázka, zda „u nesvéprávných nezletilců může být udělen souhlas k tomuto ublížení na těle ze strany jedince oprávněného k výchově a opatrovnictví“. Rodiče by totiž dle paragrafu 137 rakouského Všeobecného občanského zákoníku měli podporovat blaho svých dětí.

Olej do ohně přilil bývalý (a nyní čestný) prezident židovské obce (IKG) Ariel Muzicant minulý týden, když zákaz obřízek srovnal s likvidací Židů. V rozhovoru pro deník Kleine Zeitung prohlásil, že zákaz obřezávání „by se musel srovnat s novodobým šoah, se zničením židovského národa – tentokrát jenom duchovními prostředky“. Zatímco toto Muzicantovo porovnání vyvolalo mezi veřejností vlnu nevole a kritiky, podpořil bývalého prezidenta IKG, který se během svého úřadování v minulosti běžně projevoval snahami rétoricky zasahovat do vnitřní politiky svými kontroverzními „moralizujícími“ poznámkami (často se nikterak netýkajících ani života židovského etnika v Rakousku), i současný prezident IKG, Oskar Deutsch, když řekl, že případný zákaz provádění obřízek u nezletilých by se rovnal „vyhnání Židů a muslimů“ ze země, protože „muslimský a židovský život by nebyl možný“. Opakoval Muzicantova slova o „šoah provedeným duchovními prostředky“. Na zvlášť svolané tiskové konferenci minulý pátek však Deutsch sebejistě prohlásil: „Postaráme se o to, aby každé malé dítě mužského pohlaví bylo – na přání rodičů – na rakouském teritoriu obřezáno. I kdyby se nemocnice měly zdráhat.“

Tiskové konference, která proběhla v centru židovské obce ve Vídni, se zúčastnili i zástupci islámské náboženské obce a generální tajemník rakouské biskupské konference a společně vyzvali spolkovou vládu, aby zajistila právní legitimitu provádění obřízky. Celá debata prý byla do Rakouska transportována z Německa a země jí prý „není hodna“, prohlásil představitel islámské náboženské obce.

Je pravděpodobné, že poslední výroky předních představitelů rakouské židovské obce nepřispějí k harmonizaci vzájemného porozumění mezi Židy a Nežidy. Lze to vysledovat z reakcí převážné většiny čtenářů online vydání rakouských deníků, kteří považují porovnání s tzv. holocaustem za nehoráznou provokaci a za primitivní vydírání. Jiní diskutéři poukazují na to, že Muzicant se srovnáním případného zákazu provádění obřízek u malých dětí s holocaustem dopustil chtě nechtě bagatelizace pronásledování Židů za 2. světové války. (-lb-)