pátek 6. července 2012

Redakce zpravodajství ČT prozatím stále mlčí k dotazu ohledně její podpory kampaně ICEJ

Před více než šesti týdny byl diváckému centru České televize zaslán otevřený dotaz, týkající se zpravodajství této veřejnoprávní instituce před dvěma roky, které posloužilo jako podpora tehdejší kampaně křesťansko-sionistické organizace ICEJ a její odnože na našem území. ICEJ je známo svými nevyváženými, náboženským fanatismem podloženými proizraelskými postoji a intenzivním politickým lobbyismem a udržuje dobré kontakty s významnými českými politiky, jakým je například 1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky a prezidentský kandidát ODS ve volbách v roce 2013, Přemysl Sobotka. Jako mediálního prostředníka své kampaně na území České republiky zvolilo ICEJ v roce 2010 kontroverzní postavu britského pastora Wernera Odera, který měl pod záminkou částečně smyšleného "křiklavého" příběhu svého otce upoutat pozornost na svou osobu a přednášky pořádané právě ICEJ ve spolupráci se židovskými obcemi. Existuje oprávněné podezření, že Česká televize tehdy nekriticky a bez zpětného ověření převzala zkreslené informace ICEJ a tím plně posloužila jeho zájmům. Navíc ve svém zpravodajství chybně uvedla, že otec Wernera Odera byl „nacistickým zločincem a masovým vrahem Židů“. Historický posudek, o který si požádala redakce Našeho směru od předního rakouského historika zabývajícího se poválečnou rakouskou justicí a procesy proti jednotlivcům, kteří se provinili ve smyslu zákonů vydaných po druhé světové válce, jež stíhaly osoby provinivší se „nacionálně-socialistickými zločiny“ a aktivitou v nacionálně-socialistických organizacích, však tvrzení šířená Wernerem Oderem resp. ICEJ nepotvrdil nebo dokonce vyvrátil.

Redakce NS požádala tedy o vyjádření České televize k tomuto zpravodajství. Před více než jedním měsícem (1. června) přišla informace Ladislava Richtra z diváckého centra ČT, že „e-mail byl předán do Redakce zpravodajství a protože se jedná o dotaz vážící se k archivu z roku 2010 - požádám Vás o trpělivost“. Doposud však žádné vyjádření Redakce zpravodajství doručeno nebylo a namísto toho byl na adresu redakce dne 3. července zaslán pouze dotazník diváckého centra ČT s prosbou o vyjádření se ke spokojenosti se službami. (-lb-)