pátek 26. dubna 2013

Zeihselova reakce na Zemanovy výroky

„Více jak osvobození od čechizace sudetští Němci nechtěli“
Gerhard Zeihsel na letošní vzpomínkové slavnost-
ní akci ve Vídni při příležitosti výročí března 1919.
(Foto: Sudetenpost)
Spolkový předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku (SLÖ) Gerhard Zeihsel bezprostředně reagoval na výroky českého státního prezidenta Miloše Zemana při oficiální návštěvě ve Vídni a vytkl mu, že prezidentova neznalost dějin vedla k jeho nesprávným závěrům. Zeman označil totiž vyhnání sudetských Němců po roce 1945 za mírný trest vzhledem k tomu, že za vlastizradu náleží trest smrti. Často používaný argument, podle nějž „vyhnáni byli jen nacisté“, Zeihsel odmítl: „Pokusy rozdělovat na ,dobré´a ,špatné´ (Sudetoněmce) se míjí účinkem. V tomto ohledu protivníků Hitlera se nedodržoval totiž ani onen ,špinavý tucet´ Benešových dekretů z celkového počtu 143! Byli vyhnáni kolektivně.“ Dále označil Zeihsel za nepřípustné podsouvat sudetským Němcům vinu „na obsazení ,zbytkového Česka´“ německými vojsky v březnu 1939.

Podle předsedy SLÖ byla sudetoněmecká národní skupina na podzim 1938 „osvobozena od politiky čechizace, ale víc už pak nechtěla“, a úmluvu z Mnichova, stejně jako to, co jí předcházelo, označil Zeihsel za „opravu mírového diktátu z 10. 9. 1919 ze St. Germain, který zabránil v rozporu s právem na sebeurčení, aby sudetští Němci mohli zůstat při Rakousku“. Nevynechal ani Zemanovu zmínku o trestu smrti za velezradu: „Co by se podle Zemanova názoru muselo stát s desetitisíci českými dezertéry c. a k. armády v Rusku za 1. světové války, kteří vytvořili nechvalně proslulou Českou legii a táhli podél Sibiřské železnice až po Vladivostok a přitom loupili a rabovali a na svých lodích dopravili kořist domů?“

Zeihsel reagoval tento týden také na výtku, podle níž většina sudetských Němců Hitlera ve své vlasti vítala: „Proč by utiskovaní sudetští Němci v ČSR měli být moudřejší než jásající Rakušané na Heldenplatzu půl roku předtím?“ Dne 12. března 1938 proběhl tzv. „anšlus“ Rakouska a Adolf Hitler promluvil před jásajícími davy na centrálním vídeňském náměstí Heldenplatz. „To, že se Hitler o půl roku později nedržel úmluvy z Mnichova, podle níž nechá zbytkovou ČSR na pokoji, nebylo přáním sudetských Němců, to by měl Miloš Zeman konečně vzít na vědomí“, uzavřel spolkový předseda Zeihsel. (-lb-, SdP)