pondělí 22. dubna 2013

Dějiny vyhnanců ve škole

Foto: Sudetenpost
Dějiny vyhnanců z vlasti jsou v Rakousku podstatnou částí historie země. Protože ale na mnohých školách nejsou zachyceny ve výuce dějepisu, byla vyvinuta výborná nabídka pro všechny učitelské síly, která má usnadnit zabudování látky do výuky. Díky dobré kooperaci s education highway a hornorakouskou zemskou školní radou se pokouší mluvčí vyhnanců v Rakouské lidové straně (ÖVP) Michael Hammer a zemský předseda podunajských Švábů v Horním Rakousku, Anton Ellmer, dostat dějiny vyhnanců z vlasti do škol. Rozličné výukové materiály byly připraveny ke stažení na platformě pro učitele Edugroup.

Nabídka se určitě ještě zvětší, protože se prozatím začalo s dějinami podunajských Švábů a potom se rozšíří na ostatní krajanská sdružení. Dále je ještě možnost pozvat vyhnance z vlasti do školy za účelem zpracování historického tématu s žáky. „Dopis s těmito informacemi adresovaný učitelům dějepisu a nabídka rozličných prezentací v Power Pointu a obrazového materiálu na platformě jsou naším prvním krokem správným směrem“, těší se Ellmer. „Dále požadujeme přijetí dějin vyhnanců z vlasti do učebních plánů povinných škol. Odpovídající petice s téměř 3000 podpisy byla předána ministryni (pro výuku, kulturu a umění – pozn. NS) Schmiedové. Také zde budeme v úsilí pokračovat“, vyjádřil se mluvčí vyhnanců Hammer. „Máme radost, že prezident zemské školní rady Fritz Enzenhofer stejně jako zemský hejtman (Horního Rakouska – pozn. NS) Josef Pühringer přislíbili v tomto ohledu naprostou podporu.“

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 11. dubna 2013.