čtvrtek 18. dubna 2013

Křesťanští sionisté nepochodili u ministerstva školství

ICEJ vyzývá k modlitbám, "aby se západní mocnosti nedaly nadále klamat Íránem"
Související text: Antisemitismus narůstá, narůstá, narůstá...
Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) bude muset podle vlastních informací výrazně omezit svou přednáškovou činnost v roce 2013. Důvodem prý je nedostatek finančních zdrojů. V minulosti poskytovalo české ministerstvo ICEJ podporu ve větší míře, zejména cestou „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který byl víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci bylo možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. V rámci tohoto tříletého programu přispělo ministerstvo ICEJ částkou rovnající se téměř 17 milionů korun, která měla být využívána pro „vzdělávací projekt“ pod vedením ICEJ, jehož těžištěm bylo seznamování českých školáků s tzv. holocaustem ve formě přednášek.

„Pro rok 2012 jsme vedle drobnějších darů a grantů získali podporu Ministerstva školství, která se jevila jako zdroj, jenž umožní dlouhodobé rozumné pokračování tohoto tak potřebného vzdělávání na školách. Všech pět žádostí na rok 2013 však bylo neočekávaně zamítnuto“, uvádí se ve vlastní informaci ICEJ. Důvody či okolnosti těchto zamítnutí nebyly publikovány. Vedoucí činitel české pobočky ICEJ, Mojmír Kallus na únorovém shromáždění organizace oznámil, že „v loňském roce vznikl deficit v projektu přednášek Světlo paměti, protože grant MŠMT neumožnil financovat cestovné a další náklady“. V této souvislosti byla také zveřejněna „naléhavá finanční výzva“ všem příznivcům ICEJ, ve které se uvádí, že práce organizace „má smysl a že velmi dobře odpovídá poslání ICEJ angažovat se ve prospěch židovského národa a Izraele“. ICEJ ve své činnosti, která zasáhla více než 800 českých škol, úzce spolupracuje s Židovským muzeem v Praze a s Terezínskou iniciativou, dále s „Mezinárodní školou pro studium holocaustu“ v Jeruzalémě ale i s Ústavem pro studium totalitních režimů. „Důsledky této nekoncepčnosti v systému podpory jsou pro nás drastické", kritizuje ICEJ postup českého ministerstva. "Museli jsme propustit tři ze čtyř regionálních koordinátorů a výrazně omezit rozsah přednášek všech našich lektorů. V současné době zaměstnáváme pouze dva pracovníky na poloviční úvazek a vážně hrozí, že budeme muset opustit kancelář, na jejíž nájem letos nemáme dost prostředků“, uvádí se ve výzvě ICEJ, jejíž autorem je předseda organizace Kallus, který doufá, že se organizaci podaří tuto kritickou situaci překlenout, „abychom mohli být nadále zdrojem požehnání Židům a Izraeli“.

ICEJ také publikovala tzv. „modlitební body“ pro aktuální období, kterým je v první řadě modlení se za izraelského ministerského předsedu Benjamina Netanjahua a jeho vládní koalici, dále aby žádné oprávněné stížnosti palestinských vězňů „neohrozily bezpečnost izraelské veřejnosti“. Nechybí zde ani modlení se „za“ Írán (nikoliv za íránský lid): „Modlete se, aby Írán nemohl získat čas k dosažení jaderného programu. Modlete, aby byl tento program odhalen a zničen, a aby se západní mocnosti už nenechaly íránským režimem klamat.“ Světové mocnosti nabídly Íránu zmírnění sankcí, pokud zastaví obohacování uranu. Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky a primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody pořádá ICEJ tuto neděli svou každoroční akci „Kulturou proti antisemitismu“, jejíž potřeba je odůvodňována údajně rostoucím antisemitismem jak ve světě, tak i v České republice. (-lb-)