úterý 22. dubna 2014

A co Eska Cheb?

Gustav M. Kališ
Foto: Jihočeské motocyklové museum
Kdybychom posuzovali dějinné události, případně jednotlivé vynálezy pouze z vyhraněného a úzkoprsého českého pohledu, museli bychom zákonitě nabýt neomylného přesvědčení, že tento mladý národ je ten nejpokrokovější a nejdůmyslnější v Evropě, ne-li dokonce jediný (!) na celém světě…

 „Nevinný“ vynález velocipédu ovšem odstartoval rozvoj zcela nového průmyslového odvětví. Dodejme, že cesta k fenoménu současnosti – obrovského cyklistického boomu – byla ještě velmi dlouhá a strastiplná.

K nejstarší tovární výrobě jízdních kol v „Předlitavsku“ patří výroba kol v továrně Premier ve městě Eger (nyní Cheb). Vůbec prvním typem kol, jejichž výrobu zde lze bezpečně předpokládat, představovala vysoká jízdní kola, tzv. kostitřasy. Jméno si ale firma vybudovala až v 80. letech 19. století výrobou nízkých kol, tzv. bezpečníků. V letech 1899-1900 jich německá továrna vyrobila 2.532 kusů.

Stále stoupající poptávka po jízdních kolech vedla v roce 1911 k založení další továrny na jejich výrobu, opět v tehdy zcela německém Chebu. Zakladateli nové firmy se stali pánové, Němec Heinrich Kastrup a opavský Slezan Ambros Swetlik, bývalí zaměstnanci firmy Premier. Jejich podnik nesl původně název ELITE, ten byl později změněn na ES-KA. Název byl utvořen fonetickým přepisem počátečních písmen jmen obou zakladatelů: ES - Swetlik, KA - Kastrup. Německé město Eger se tak stává ještě před první světovou válkou centrem veloprůmyslu v západní části Rakousko-Uherské monarchie (Bohemie).

Po překvapivém vzniku prapodivného a ahistorického nacionálního slepence ve střední Evropě s názvem Československo, přichází pro kolařský průmysl dočasný útlum, zapříčiněný především nejasnými podmínkami pro podnikání v německých sídelních oblastech a rovněž vznikem konkurenčních, ČSR dotovaných továren na výrobu jízdních kol. Vedoucí pozici si stále udržují závody Premier a ES-KA v Chebu. Konkurenčním tlakům čelily nejen zlepšováním vzhledu a technického provedení svých výrobků (srovnejme se situací po sametovém podvodu pravdoláskařů po roce 1989, na konci článku!), ale také zaváděním nových doplňkových výrob. V Eger - Chebu se tak rozvíjí výroba motokol a motocyklů.

První motocykly postavila chebská ES-KA již v roce 1914. Firma Premier začala s touto výrobou až po první světové válce, přesto se ve 30. letech minulého století tato německá firma stala vedoucí značkou motocyklové výroby v tehdejším Československu. Na přelomu 20. a 30. let přišla firma Premier na trh také se zajímavou kolekcí dětských kočárků...

V roce 1922 zakládají chebští podnikatelé Kastrup a Swetlik nový montážní závod v Rokycanech. Tento závod montuje pod názvem TRIPOL jízdní kola ze součástek dodávaných chebskou ES-Kou. Výrobu však v roce 1934 odprodávají spolumajiteli této firmy Františku Heringovi, který pod názvem Velo-Tudor Rokycany zakládá firmu novou. Válečná léta 1939 - 1945 znamenají všeobecnou stagnaci veloprůmyslu.

Po ukončení druhé světové války byly všechny kolařské továrny s německým kapitálem – tedy i chebské firmy ES-KA a Premier, násilně vyvlastněny a sloučeny pod národní správu. Prvním „správcem“se stal J. Pehlík. Od 1. října 1946 byla potom ve firmě ustavena kolektivní národní správa a v září 1947 „kolektivním národním správcem pro všechny kolařské firmy“ byla určena Česká Zbrojovka se sídlem ve Strakonicích.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 vlastnické změny už tolik nezasáhly československý veloprůmysl, protože základního cíle bylo dosaženo – vyvlastnění a okradení předchozích německých majitelů.

Od 1. ledna 1950 začínají působit tři samostatné národní podniky, které zajišťují výrobu jízdních kol: Eska Cheb (bývalá ES-KA Cheb), jejíž součástí je i někdejší firma Premier, dále pak Velamos Petrov nad Desnou a Velo-Stadion Rakovník. V roce 1953 se z chebské Esky vyčleňuje samostatný národní podnik Favorit Rokycany a v roce 1958 je do n. p. Eska Cheb znovu začleněn.

Po další reorganizaci československého veloprůmyslu v roce 1958 byl n. p. Eska Cheb tvořen základním závodem v Chebu, provozem bývalé firmy Premiér Cheb, provozem v Plesné, technickým závodem v Chebu - Hájích a závodem Favorit v Rokycanech. Tuto strukturu si podnik udržel až do roku 1996. Závod Eska, stejně jako jeho předchůdci Premier Cheb a ES-KA Cheb, byl ve své době významným reprezentantem průmyslové výroby v Chebu. Byl podnikem s vysokým podílem vývozu svých výrobků na trhy v Evropě, Asii, Africe a Latinské Americe. Dnes je více než stoletá tradice výroby jízdních kol v Chebu, stejně jako první německá porcelánka v Horním Slavkově, bohužel historií.

Značka přitom často navazovala na někdejší úspěšné modely, i v 50. letech třeba na zakázku z Egypta vyráběla speciální bicykly určené k rozvozu potravin. Konstrukce byla zajímavá zdvojeným rámem, různým poloměrem kol a speciálními převody a ložisky. Takřka v každé historické éře svého vývoje byla Eska Cheb úspěšným a dynamickým výrobcem.

Ale pro období éry divoké privatizace, po roce 1989, to žel platit přestává. Inu, nová, demokratická epocha, tradiční chebské značce přestává přát. Na slavnou výrobu kol v Chebu tak dnes upozorňuje už jen skromná expozice. Najdete ji v prvním podlaží muzea, na chebském náměstí Jiřího z Poděbrad.

Smutný je dnes pohled i na místo, kde výrobní závod Esky stával. Na někdejší tovární budovy dnes upozorňují pouze hromady cihel… (Pozn. redakce: vzniká zde nové nákupní středisko ESKA Cheb.)

Podnikaví Češi, jo moderní národ uprostřed Evropy!