neděle 6. dubna 2014

Putin o jednom evropském národě: „Vymíráte, copak tomu nerozumíte?“

V uplynulých měsících jsme mohli s udivením sledovat, jak naprosto protichůdná hlášení a hodnocení máme z Ukrajiny. Zmatek zavládl i mezi českými alternativními internetovými portály. Ruská a protiruská propaganda čtenářstvu nabízela pestrou nabídku toho, čím si libovolně mohlo posloužit. S tím souviselo i zpravodajství o situaci na Ukrajině po převzetí moci převratovou vládou v zemi.

Ani zpravodajství o zapojení ukrajinských (a mimoukrajinských) Židů do těchto světových událostí nezůstalo mimo pozornost a bylo podáváno v rozporuplném světle. Zatímco bylo možné z jedné strany slyšet, že na Ukrajině roste moc „neonacistů“ a „antisemitů“, ujišťovali ukrajinští Židé veřejnost, že se v zemi cítí naprosto jistě – ne-li mnohem bezpečněji než v Rusku. Informační válka běžela a běží stále na plné obrátky.

Pokud je obtížné objektivně se vyznat v situaci na Ukrajině, o co obtížnější je ještě vyznat se v Putinovi? Zatímco někteří Evropané k němu hledí se strachem a odporem, jiní v něj vkládají naděje. Mnoho Němců slyší na Putinova slova o Versailleském systému, který tento státník odsoudil jako nespravedlivý pro německý národ a označil za podstatnou příčinu vzniku 2. světové války. Putin se také ve svých projevech nápadně neobracel k německým politikům, ale k německému národu. A to není zase tak samozřejmé.

Aktuální číslo „NS“ cituje i jeden Putinův výrok, jehož obsah každý západoevropský státník moc dobře chápe, ale nikdy nevypustí přes své rty. Blíže se dočtete v interview s Jurijem Gromovem na straně 3 aktuálního vydání, které je nyní KE STAŽENÍ.