sobota 21. prosince 2013

Cikánské domy v budou v režii sociálních demokratů vyklizeny

Natáčečímu týmu "Spiegel TV" bylo v Duisburgu vyhrožováno
násilím. Foto: screenshot YouTube/RTL
Západoněmecké město Duisburg oznámilo, že neposkytne nuceně vystěhovaným Cikánům žádné náhradní byty. Německý list Westdeutsche Allgemeine Zeitung cituje v této souvislosti vedoucího referenta pro sociální záležitosti, sociálního demokrata Reinholda Spaniela: „Vycházíme z toho, že tito obyvatelé na základě své vysoké mobility potáhnou dál a město opustí.“ Stovkám Cikánů, kteří díky vyklizení přišli o své ilegální ubytovací prostory popř. kterým koncem roku končí platnost nájemných smluv, neposkytne obec podle tohoto mluvčího žádné náhradní byty: „Zde platí, že si každý musí nový byt obstarat sám“, zdůraznil Spaniel.

Pronajímatel nekolika realit obydlených Cikány během minulého týdne začal s vyklizováním prvního objektu a další, mezi nimi i jeden výškový dům, ve kterém momentálně sídlí ještě stovky Cikánů, budou následovat začátkem příštího roku. Duisburg dlouhou dobu bojuje se silným přílivem Cikánů z Bulharska a Rumunska. Od července 2011 narostl počet přistěhovalců z obou jmenovaných zemí ze 3900 na 6200. V prvním pololetí stouply sociální výdaje pro bulharské státní příslušníky o 852,1 %, pro rumunské o 223 %. V prostorách, kde se tyto osoby v Duisburgu většinou ilegálně usídlily, panují katastrofální poměry. Obyvatelé si stěžují na odpadky na ulicích a na rozšiřující se prostituci. Příští rok se počítá ještě s větším přilivem Cikánů, protože osoby z Bulharska a Rumunska pak budou moci neomezeně využívat svobody stěhování v rámci EU.

S podobnými problémy, i když ne v takovém rozsahu, se potýkají mezitím i některá rakouská města. V létě přineslo dolnorakouské regionální zpravodajství veřejnoprávní televize ORF reportáž ze zemského hlavního města Sankt Pöltenu, kde se v centru města ilegálně usídlila početná skupina Cikánů, mezi nimi mnoho dětí. Pro místní obyvatele to byla většinou první zkušenost takového druhu - odpadky, lidské výkaly na ulici, penetrantní zápach, neutichající hluk a věčné konflikty v rámci skupiny. Organizované žebráctví a osoby obtěžující chodce se stalo mezitím už běžným jevem na ulicích větších rakouských měst. Tento rok byla ve Vídni za bílého dne napadena chodkyně obtežujícím žebrákem, poté co mu odmítla dát peníze - pachatel ji vrazil nůž do těla.

Bezdomovci ve vídeňském "Městském parku" mezi sebou komunikují převážně ve slovenštině

Koncem října byla ubytovna pro bezdomovce v hornorakouském Linci, kterou dlouhé roky provozuje organizace Caritas, nucena zakázat přístup lidem z nových členských zemí EU. Na dveřích ubytovny byl vyvěšen štítek: „Bohužel již nemáme možnost postarat se o lidi z nových členských zemí Evrospké unie“. Pod tímto sdělením byl uveden seznam 13 zemí, kterých se toto opatření týká, mezi nimi i Česká republika. V této ubytovně lidé bez přístřeší mohou obvykle nejen přespat, ale obdrží zde i za velmi nízký poplatek jídlo a v některých případech i finanční podporu. V poslední době se však ubytovna stala centrem zájmu celých skupin lidí z východní Evropy, kteří ji navštěvovali pouze hromadně. V rozhovoru pro deník Der Standard uvedla místní sociální pracovnice, že tyto východoevropské skupiny lidí vyhledávaly ubytovnu pouze s tím, že chtěly rychlé poskytnutí určitého servisu a dávku jídla, neměly zájem o poradenskou pomoc a zásadně nedodržovaly pravidla, stanovená pro tyto prostory. Kvůli hádkám a konfliktům v rámci těchto skupin dokonce musela několikrát zasahovat policie. Celý projekt je ovšem koncipován pro lidi, kteří slouhodobě z vážných důvodů nemají střechu nad hlavou. Přesto bude od začátku roku i pro tyto problematické skupiny charitativní organizací pronajmut prostor velkého skladu na kraji Lince, kde jim bude tento servis nabízen. Caritas tak učinila po ostré kritice ze strany "lidskoprávních" organizací.

Ve Vídni tvoří již třetinu osob bez střechy nad hlavou lidé ve věku pod 30 let, jak v říjnu citoval deník Die Presse generálního tajemníka vídeňské pobočky organizace Caritas. Přitom už po dlouhá léta dramaticky narůstá počet bezdomovců pocházejících z nových členských zemí EU, ve velké míře z Polska a ze Slovenska. Lavičky v severní části rozsáhlého areálu vídeňského „Stadtparku“ v centru města byly v posledních létech přímo obloženy bezdomovci, kteří se mezi sebou dorozumívají slovensky. Na podzim policie prostory částečně vyklidila, přičemž se zvedla vlna odporu „lidskoprávních“ organizací. Regionální zpravodajství ORF pro Vídeň přineslo reportáž ze Stadparku, ve které se redaktoři pokoušeli s jednotlivými bezdomovci vést interview. Narazili mezi nimi pouze na jednoho člověka, jehož mateřštinou byla němčina. Na otázku, jak se se svými „sousedy“ běžně dorozumívá, odpověděl: „Rukama a nohama“. Za rok 2012 se speciální městská zařízení pro bezdomovce v rakouském hlavním městě postarala o 9030 lidí v nouzi. (-lb-)