pátek 27. prosince 2013

Vedení českých odbojářů chce zakázat „Náš směr“

Podnět k „přezkoumání činnosti protičeských organizací, které působí v České republice“, podal předseda ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslav Vodička, který zaslal v listopadu odpovídající dopis českému ministru vnitra Martinu Pecinovi. Praví se v něm, že jisté organizace, „o nichž zajisté víte z dokladů svých podřízených, nejenom podrývají autoritu naší země tím, že se negativně vyjadřují o českém národě, ale útočí i na základní principy naší státnosti.“ Vodička dále píše, že v „protičeském štvaní“ se angaužuje Náš směr, „skupina, která byla založena v Brně a která provozuje webové stránky stejného názvu.“ Stejně tak ČSBS kritizuje organizaci Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jejímiž spoluzakladateli jsou právní znalec Tomáš Pecina a aktivista Jan Šinágl. Ačkoliv prý činnost těchto iniciativ není dosud povolena, „přesto představitelé těchto organizací nejenže veřejně působí protičesky a ovlivňují tak negativně českou mládež, ale na svých webových stránkách vyvíjejí též podvratnou činnost proti České republice.“ Jaroslav Vodička, bývalý člen KSČ, obdržel 28. října z rukou Miloše Zemana státní vyznamenání, stejně jako plukovník Pavel Vranský, který jako moravský Žid sloužil za 2. světové války v britském královském letectvu - oba tito muži otevřeně podporovali Zemana během předvolební kampaně na úřad prezidenta státu.

„Doposud bych něco takového očekával spíše od extravagantního místního funkcionáře ČSBS v Boskovicích, který se profiluje podobnými přestřelkami“, komentuje za Náš směr Lukáš Beer. Vedle militantního dopisovatele Českých národních listů Ogňana Tuleškova se i funkcionář ČSBS Jiří Jaroš Nickelli dožaduje nového "zákona na ochranu republiky". „Jaroslav Vodička se ve svých projevech snaží obvykle sugerovat dojem, že hlavním motivem proitiněmeckých nálad v Protektorátu byla údajná láska k demokratickým ideálům a liberalismu na straně jedné a na druhé straně odpor k tzv. nacismu. Čistě protiněmecké averze, nesouvisející s žádným politickým zřízením, jednoduše pan Vodička přehlíží, podobně jako většina lidí, kteří poněkud paušálně idealizují motivy odboje. Tento dopis předsedy ČSBS však nyní krásně ilustruje, že za předstíranou láskou k demokracii skrývá pouze svou nacionání nenávist“, dodal Beer a přislíbil, že Vodičkovi příští rok zašle jako osobní dar svou knihu „Hitlerovi Češi“, čerpající z velké míry z dosud českými historiky nevyužitého a selektivně vynechávaného archivního materiálu z období Protektorátu.

Náš směr se stal předmětem zájmu šetření už dříve. Politolog Štepán Výborný vypracoval počátkem tohoto roku analytický podklad ve formě rozboru webových stránek Náš směr pro společný projekt „Národního centra bezpečnějšího internetu“ a českého ministerstva vnitra, který pak využila česká policie v souvislosti se stíháním kvůli vydání komentovaných projevů Adolfa Hitlera nakladatelstvím guidemedia etc. Výborný ve svém textu podle Beera zcela neopodstatněně a tendenčně podsouval stránkám Náš směr „popírání nacistickcýh zločinů“. Stejně tak vypracoval pro českou policii rozbor jmenovaných internetových stránek i historik Jan B. Uhlíř, který donedávna pracoval pro Vojenský historický ústav. Uhlíř ve své neznámější monografii Protektorát Čechy a Morava v obrazech vydává prokazatelně zfalzifikovaný citát ze známé knihy předního nacionálněsocialistického ideologa Alfreda Rosenberga za originál, aby tím podložil svou tezi o zacházení s českým národem za 2. světové války, načež doposud neupozornil nikdo z obce českých historiků. (-lb-)