sobota 28. prosince 2013

Společnost guidemedia neuspěla u Ústavního soudu

Tomáš Pecina 
Ústavní soud tímto usnesením odmítl stížnost společnosti guidemedia etc proti zajištění prostředků na jejím účtu. Tento výsledek jsem arci predikoval od chvíle, kdy počítač věc přidělil jako soudci zpravodaji Ivaně Janů. Ta miluje publicitu, je miláčkem medií a do životopisu by se jí věru nehodilo, že se zastala někoho, kdo nevyznává, tak jako ona, ideologii (jediné) pravdy a lásky.

Na usnesení překvapuje, že ač by měla být ústavní stížnost zjevně neopodstatněná, k vysvětlení, proč je tomu tak, soud potřeboval šest stran. Pod zjevností si představuji cosi radikálně jiného, i když je pravda, že v jiném mém případu toto vysvětlení Ústavnímu soudu zabralo stran jedenáct.

Zábavná je formulace: V této souvislosti je nutno zdůraznit, že v prvopočátku nemusí být patrné, kolik výtisků knihy bude v nejbližší době prodáno a kolik za jejich prodej bude utrženo, a proto nelze orgánům činným v trestním řízení vytýkat z toho pramenící jistou míru opatrnosti či nevyužití jiného postupu. Učiněné zajištění peněžních prostředků na účtu u banky se vzhledem k tomu jeví jako ústavně konformní. Možnost zajistit peněžní prostředky z výnosů budoucí trestné činnost v takové interpretaci silně připomíná Minority Report a jeho systém trestní prevence pre-crime: zavřeme vás ještě předtím, než trestný čin spácháte.

Bojující demokracie slavila úspěch i v případě rozhodnutí o stížnosti proti zamítnutí žádosti o uvolnění prostředků na účtu pro úhradu nutných provozních výdajů společnosti. Na usnesení, pod nímž je podepsán soudce David Otevřel, je pozoruhodné, s jakou bohorovností soud odhlédl od ústavněprávní, judikaturou podepřené argumentace stěžovatelky, takže se zdá, jako kdyby ta na obhajobu svého požadavku vůbec nic relevantního nenapsala. Bohužel, u mnoha soudců je dodnes Ústavní soud sprostým slovem.

guidemedia po těchto dvou rozhodnutích fakticky zbankrotovala a lze očekávat, že během několika týdnů bude podán insolvenční návrh. Tak to má v právním státě být: nejdřív trest, potom soud.

Tento článek vyšel původně na stránkách Παραγραφος a je zde převzat se souhlasem autora.