středa 4. prosince 2013

Několik vět ke čtenářům

Život na Našem směru navenek přechodně trochu utichl - ale život v jeho zákulisí nikoliv. Dlouhé hodiny badatelské činnosti tvoří bohužel tu část práce, kterou čtenář bezprostředně nevidí, a její plody pozná bohužel vždy až s nějakým odstupem, kdy se výsledek práce prezentuje ve vytříbené, koncentrované podobě. V praxi to neznamená nejen vhodný archivní materiál nahromadit, ale poté i zhodnotit a tematicky roztřídit a precizně přiřadit. A to si vyžaduje neskutečně mnoho stráveného času.

Na druhou stranu mohu ujistit, že zájemci o protektorátní historii si zde přijdou brzy o to víc na své. Budou se moci seznámit s informacemi, kterým česká historiografie nepřikládala důležitost, nebo lépe řečeno - se kterými si počínala poněkud selektivně a nechávala je jaksi celá desetiletí ležet stranou. Musel by se zřejmě stát zázrak, aby se tímto zkoumaným materiálem začal zabývat ještě někdo jiný. Je dokonce velmi pravděpodobné, že nebýt Našeho směru, tento historiky nezpracovávaný materiál by propadl nadobro v definitivní zapomnění. A to je docela příjemná výzva - nejít v cizích stopách, nemyslíte? Zvláště ti, kteří už téměř dva roky vyčkávají pokračování seriálu „Nedokončená pouť Kuratoria“, určitě ocení nový kvalitativní skok při zpracování tématu, který byl umožněn právě bohatým využitím jak archivního, tak i zajímavého osobního materiálu pamětníků.

Ovšem asi nejvíce mne v této chvíli trápí četné doposud nezodpovězené maily a dotazy, ať už v redakční poště, či některé umístěné čtenáři na Facebooku - všichni si mohou být vědomi toho, že ani jeden z mailů nebyl opomenut či snad dokonce s nezájmem přehlédnut, ač je pravdou, že v nejednom případě skutečně uběhla od zaslání mezitím i řada měsíců. Žádám tedy zejména ty, kterých se to týká, o shovívavost a alespoň částečné pochopení, než jim konečně bude věnována pozornost. Věřím ale kromě toho, že během příštího roku nastane nejedna příležitost se s leckterým z pisatelů i osobně setkat v rámci našich akcí „Kruhu NS“. Do té doby ale už každý z pisatelů na své ohlasy a dotazy rozhodně obdrží garantovaně odpověď.

Úspěšný průběh druhé půlky týdne Vám za Náš směr přeje

Lukáš Beer