čtvrtek 16. ledna 2014

Přeshraniční skandál

Peter Ludwig 
Autor při svém projevu na loňské vzpomín-
kové akci v Ennsu, kde vystoupil se svým
projevem i Pavel Kamas. Foto: Kundlatsch
Už dopředu byla tato velká akce vychvalována jako přeshraniční hornorakouská zemská výstava, konající se mezi dubnem až listopadem 2013 - a veřejnosti byla s pomocí enormní finanční podpory prostřednictvím všech dostupných mediálních kanálů takřka vnucována (hornorakouské regionální zpravodajství veřejnoprávní televize ORF přinášelo takřka denně reklamní upoutávky resp. reportáže z výstavy a tématicky související příspěvky - pozn. překladatele). Města, ve skterých výstava probíhala, byla na rakouské straně Freistadt a Bad Leonfelden, a na druhé straně hranice Böhmisch Krummau / Český Krumlov a Hohenfurth / Vyšší Brod. Takzvané mezinárodní přeshraniční publikum, které pořadatelé očekávali z České republiky, se omezilo na ubohých deset procent z celkového počtu návštěvníků. Příhraniční města Bad Leonfelden a Freistadt byla tímto překvapena a nakonec zklamána. (Reportáže hornorakouského televizního studia ORF slibovaly před zahájením výstavy příliv turistů.- Pozn. překladatele.)

Zklamání bylo ale zcela na sudetoněmecké straně, právě vzhledem ke ztvárnění německo-českých dějin, obzvlášť v místě konání Bad Leonfeldenu. Zde vykonaná práce překonala všechno dosavadní, co bylo široké veřejnosti pod patronací spolkové země Horní Rakousko představeno. Jako potvrzení této negativní bilance lze chápat příspěvky tohoto vydání Sudetenpost (některé z nich převezme Náš směr - pozn. red.). Příznivý čtenář nám nakonec dá zapravdu.

Také ohodnocení výstavy ze strany objektivních českých pozorovatelů nedopadne ve prospěch zodpovědných historiků z rakouské strany. Návštěva v českokrumlovském regionálním muzeu může zprostředkovat svým způsobem doučování pro ty, kteří mají ohledně ztvárnění společné přeshraniční historie mezery.

Při hledání pravdy - to víme díky zpravodajství o jiných skupinách obětí - se nikomu neprospívá bagatelizováním, zamlčováním nebo opatrným rétorickým taktizováním. Od mnoha návštěvníků se dozvídáme, a to nejen od našich krajanů, s jakými nedostatky byly na výstavě naše dějiny prezentovány vcelku zainteresovaným hostům. Mnohému by se dalo zabránit, kdyby nebyly ignorovány často nabízené návrhy spolupráce ze strany sudetoněmeckých znalců a kdyby naši krajané nebyli redukováni především na funkci dodavatelů výstavních exponátů.

V závěrečném posouzení této zemské výstavy nezbývá nic jiného než střízlivě konstatovat, že naše poslání přeshraničně zprostředkovat německo-české dějiny by nemělo být přenecháno těm, kteří „preventivním podbízením se“ opětovně působí škody.

Ing. Peter Ludwig

Zemský předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Horním Rakousku

Pozn. redakce: Výstavu na všech zmiňovaných místech navštívili v létě loňského roku také vydavatel Pavel Kamas a Lukáš Beer za Náš směr. Jejich věcné připomínky k výstavě byly zveřejněny na jiném místě tohoto vydání Sudetenpost.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 16. ledna 2014.