úterý 15. října 2013

Univerzita Palackého v Olomouci zkoumá německou moravskou literaturu

Rudolf Grulich 
Všichni sudetští Němci přirozeně znají velkou autorku jako je Marie von Ebner-Eschenbachová a obyvatelé Hřebečska svou Fridolinu Aichnerovou. Mnoho moravských rodných krajů se pyšní svými spisovateli, jako například Olomoučané Franzem Spundou nebo Jihomoravané Herbertem Wesselym. Ale ve srovnání s mírou známosti pražské německé literatury zůstávají německy hovořící autoři Moravy a sudetského Slezska v jejím stínu. A přesto existuje nespočet příkladů „vyznání lásky na Moravě narozených, německy píšících autorů Moravě, Hanácku a Olomouci“. Tak to uvádí Ingeborg Fialová-Fürstová, profesorka germanistiky a vedoucí pracoviště pro německou moravskou literaturu při Univerzitě Palackého v Olomouci, založeného již v devadesátých letech minulého století. Pracoviště se nachází na katedře germanistiky a vedle svých vědeckých úkolů vykonává také důležitou práci s veřejností pro kulturu na Moravě.

Tehdy při zakládání badatelny se vycházelo z počtu asi dvě stě autorů, ale díky průzkumům v knihovnách a v archivech vyrostl na dnešní počet asi dvou tisíc autorů. Mnozí z nich jsou známí jako Rakušané, aniž by byl zmiňován jejich moravský původ. Proto pracoviště sbírá a třídí prameny a informace a pokouší se o skutečnou inventarizaci německé moravské literatury. Lexikon německých moravských autorů ve dvou svazcích jako doplňující šanony, série „Příspěvků o německé moravské literatuře“ s počtem již 20 svazků, řada „Poetica Moraviae“ s českými překlady a celá řada německy psaných diplomových a magisterských prací a disertací svědčí již dnes o úspěchu obdivuhodného a u nás v Německu doposud příliš málo reflektovaného projektu.

Dnes představíme jedno dvojjazyčné dílo „Literární procházky německou Olomoucí“ (Literarische Wanderungen durch das deutsche Olmütz), které vydali Lukáš Motyčka a Veronika Opletalová. Ve svém úvodním slově vyjadřuje nestor tohoto výzkumu, prof. Ludvík Václavek politování, že vědecký průzkum německy tvořené moravské literatury po roce 1945 jednoduše vegetoval mimo vnímání školy a sdělovacích prostředků. „Tak zmizela jejich existence z povědomí několika generací. Primitivní české nepřátelství vůči všemu německému, šířené zabedněným režimem, je dnes naštěstí překonané. Německý podíl na olomoucké minulosti již není zamlčován. Současná generace může konečně hodnoty, které byly vytvořeny německými občany města, svobodně poznávat a oceňovat.“ 

Kniha je takovýmto uznáním, za které by měl být vděčný každý německý Moravan. Je výsledkem projektů průzkumného pracoviště v populárně vědecké formě a ukazuje ve dvaceti kapitolách s mnoha ilustracemi, jak vysoký byl počet německy hovořících literátů ve staré Olomouci, bývalém hlavním městě Moravy (a stále ještě duševně-duchovním středisku staré korunní země). Jsou to skutečně literární procházky časovými a kulturními prostory, prohloubeny údaji o literárních osobnostech a vkladeny do uměleckých a architektonických drahocenností města, které vlastní po Praze největší bohatství architektonické a kulturní substance dnešní České republiky.

Mezi představovanými autory jmenujme jména jako Johanna Anderková, Ottokar Stauf von der March, Irmgard Josefine Richterová a Andreas Ludwig Jeitteles, ale také Josef Freiherr von Petrasch, Adolf Brecher, Max Zweig, Franz Spunda aj. Nadpisy jednotlivých kapitol jako Olomoucké kostely, Olomoucké vily nebo Olomoucké hřbitovy jsou opravdovými průvodci pamětihodností města, stejně jako příspěvky s tituly „Univerzita a olomoucká básnická škola“, „Německé kulturní spolky“ a „Olomouc a Židé“ jsou opravdovými objevitelskými cestami kulturními dějinami Olomouce.

Svědomitě vybrané citáty autorů propůjčují příběhům život. Posuzovatel může láskyplně uspořádané a opravdu zdařilé knize přát jen co největší rozšíření. Je obejktivní a smířlivá, nebojí se přímo pojmenovat historickou pravdu (také o období let mezi 1939 a 1945), bez nesprávného odsuzování později narozených, která dnes v Německu nacházíme v mnoha dílech. Vydavatelé Lukáš Motyčka a Veronika Opletalová vytvořili pozoruhodné dílo, které by neměli znát pouze všichni Moravané jevící zájem, nýbrž také pokud možná co nejvíce Středoevropanů, k požehnání německo-českých vztahů a pro celou střední Evropu.

Lukáš Motyčka - Veronika Opletalová (eds.): Literární procházky německou Olomoucí / Literarische Wanderungen durch das deutsche Olmütz. (Beiträge zur deutschmährischen Literatur, Band 21), Univerzita Palackého Olomouc 2012, 176 stran.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 3. října 2013.