úterý 21. září 2010

EU se může cestou strategických partnerství emancipovat od USA

Vedoucí delegace strany FPÖ v Evropském parlamentu Andreas Mölzer uvítal před týdnem při příležitosti setkání evropských ministrů zahraničí záměry Evropské unie vyvíjet strategická partnerství s Čínou, Indií a Brazílií. „Evropa se musí zahraničněpoliticky a bezpečnostně-politicky emancipovat od USA, a to se podaří pouze tehdy, když bude úzce spolupracovat s jinými snaživými světovými velmocemi“, zdůraznil Mölzer, který je zároveň členem zahraničněpolitického výboru Evropského parlamentu. Přitom poslanec Svobodných v EU-parlamentu požadoval, aby vytýčená partnerství EU s Čínou, Indií a Brazílií byla naplněna i skutky. „Strategické partnerství EU s Ruskem, které je nutné, pokud se Brusel chce uvolnit ze sevření Washingtonem, doposud existuje pouze ve formě vágních záměrových prohlášení. To je ale příliš málo na to, aby EU mohla vytvořit protipól k USA. O to více je nutné, aby byla záměrová prohlášení naplněna životem“.

Andreas Mölzer pak dále požadoval, aby Evropská unie vytvořila strategické partnerství taktéž s Tureckem: „Protože Turecko není evropskou zemí a protože není jasné, jak rychle bude pokračovat islamizace po včerejším rozhodnutí Turků pro reformu ústavy, je namístě s Ankarou přerušit jednání o vstupu. Místo toho je s Tureckem, které má pro Evropu obzvláštní význam jak po hospodářské, tak i bezpečnostně-politické stránce, třeba vést rozhovory o strategickém partnerství.“