úterý 21. září 2010

Zástupci Izraele oznamují prodej zbraní nepřátelům Ruska

Jason Ditz
V komentářích, ve kterých pohoršeně odsuzují Rusko kvůli jeho oznámení prodeje P-800 Cruise Missiles Sýrii, poukazují zástupci Izraele na to, že zamýšlí prodávat zbraně nepřátelům Ruska, i kdyby to mělo být pouze proto, aby tím Rusko rozhněvali. Zbraně P-800 Yakhont, které už Rusko dodalo Vietnamu a Indonésii, jsou Cruise Missile, které se používají proti lodím. Izrael byl proti prodeji se zdůvodněním, že by bylo „velmi problematické“, kdyby Sýrie disponovala takovými zbraněmi.

Možnosti Izraele k uskutečňování prodeji zbraní za účelem odplaty zůstávají každopádně nejasné, protože Rusko nemá mnoho skutečných nepřátel, se kterými by v dohledné začalo válku. Jediným zřejmým kandidátem by byla Gruzie, která je však už léta vybavována zbraněmi Izraelem a Spojenými státy. Nezdá se být ovšem ani teoreticky možným, že by oba tuto malou zemi ozbrojili tak, aby pro Rusko představovala nebezpečí. Hrozba vyplývající z P-800 se zdá být vůbec značně nízká, jedině že by se tím poněkud ztížilo izraelské přepadení Sýrie, protože by tím mohly být ohroženy izraelské válečné lodě v oblasti pobřeží. Zdá se, že podobného druhu byly i námitky, které Izrael vznášel proti prodeji ruských obranných raket Íránu, kterému mohl zamezit.

Tento text byl přeložen a zde zveřejněn se souhlasem správce stránek Antikrieg.com