úterý 21. září 2010

Seriózní prognóza: Většinu vídeňských dětí do 14 let budou za čtyřicet let tvořit muslimové

Ve sdělovacích prostředcích se už dlouhou řadu let hovoří o stálém poklesu celkového čísla porodů v Rakousku. Ale jak vypadají čísla při bližším rozboru? Klesá počet porodů skutečně u všech žen žijících v Rakousku, či se tento trend určitých skupin obyvatelstva vůbec netýká? Na tyto otázky mohou zodpovědět výsledky statistického šetření Statistik Austria a výzkumu Akademie věd, který s zabýval trendy dalšího vývoje a nastínil možné scénáře do roku 2051.
Pohled do statistiky prozrazuje, že v roce 1960 bylo v Rakousku registrováno téměř 126.000 porodů. O třicet let později, v roce 1990, poklesl celkový počet porodů u žen narozených v Rakousku nepatrně nad hodnotu 80.000, to tedy znamenalo pokles o 46.000 porodů. A v roce 2009 bylo registrováno pouze 54.000 takovýchto porodů. Zatímco v posledních letech na jedné straně klesalo celkové číslo porodů v Rakousku, vzrůstá od roku 1990 stále počet porodů u matek, které se samy nenarodily v Rakousku. To tedy znamená, že podíl dětí pocházejících z rodin přistěhovalců se neustále zvětšuje. (viz graf č. 1)

A jak vypadá situace ve Vídni? Zde se situace ohledně porodů za posledních 20 let obrátila naprosto naruby. Ještě v roce 1989 nesrovnatelně vedl počet porodů u domácích matek nad počtem porodů u žen pocházejících z jiných zemí. O dvacet let později, v roce 2009, se ve Vídni narodilo více dětí matkám, které se samy nenarodily v Rakousku, než matkám, které se v zemi narodily.
Vlna masivního přistěhovalectví, kterou poslední desetiletí podporuje sociálně demokratická strana (SPÖ), se tedy masivně odráží ve statistice porodů. 53,8% dětí, které se v roce 2009 narodily ve Vídni, mají matku ze zahraničí. Pouze 46,2% dětí se narodilo matkám, které mají rodiště v Rakousku.
Jak se to projevuje v souvislosti se státní příslušností rodičů? Pouze 38 % dětí, které se v roce 2009 narodily ve Vídni, měly za rodiče rakouské státní občany, kteří se narodili v Rakousku. 62% dětí má za rodiče osoby, které jsou teprve krátkou dobou držiteli rakouského státního občanství anebo které žijí ve Vídni jako cizí státní příslušníci.
K jakému náboženskému vyznání se vlastně hlásí matky dětí, které se ve Vídni narodily v roce 2009? Katolická náboženská obec je s 35% nadále největší skupinou. Podíl muslimských matek činí 25%, přičemž ovšem neustále narůstá. (Vysvětlivky: ohne Bek. = bez vyznání, sonstige = ostatní).
Jak vypadá vývoj obyvatelstva z hlediska příslušenství k náboženství ve Vídni do roku 2051? Akademie věd k tomu provedla odpovídající výpočty. Zde přepočítaná střední hodnota. U dětí a mladistvých do 14 let bude skupina muslimů v roce 2051 již nejsilnější. (Vysvětlivky: poslední dva sloupce vpravo: "Mittelwert Österreich" je střední podíl pro celé Rakousko, úplně napravo je pak prognóza pro Vídeň samotnou.
Bez politických opatření, které budou směřovat k posilování rodin autochtonního obyvatelstva, se původní vídeňské obyvatelstvo ve svém městě za několik let stane definitivně menšinou. Za tři týdny (10.10.2010) se ve Vídni budou konat zemské volby. Čerstvé volební prognózy pro Vídeň aktuálně přináší deníky Österreich a Kurier. Podle těchto anket obdrží vládnoucí sociální demokraté 43-47% hlasů, FPÖ 21-24%, lidovci (ÖVP) 16-17% a Zelení 10 až 13% hlasů. (-lb-)