středa 15. září 2010

Vyšly "Zamlčené dějiny 2"

Počátkem září byly do českých knižních velkoskladů dodány exempláře druhé části knihy Tomáše Krystlíka, která již v případě své první části vyvolala vášnivé diskuse. Pro mnohé bylo toto čtivo právě jedním z prvních impulsů, aby se vážněji začali zabývat otázkami české národní historie a problematikou jejího účelně upravovaného výkladu. Již tehdy odmítali některé knižní velkosklady a někteří knihkupci knihy distribuovat a prodávat coby "protičeskou". Za všechny jmenujme společnost Kosmas...

Původně tvořily Zamlčené dějiny jeden svazek. Nakladatel usoudil, že bude vhodnější, vyjdou-li ve dvou svazcích. Text této knihy záměrně vynechává popis dějů, které jsou, nebo by měly být, každému Čechovi známy ze školy nebo z tradic. Není tedy uceleným výkladem dějinných údobí, nýbrž jen faktografickým doplňkem, jakýmsi antidotem pajánů o slavné české minulosti. V tomto smyslu byl ostatně koncipován i první díl.

Ve druhém dílu se čtenář seznámí jednak s rozšířenými a nově doplněnými pojednáními, které byly částečně předmětem již prvního dílu či některých samostatných článků Tomáše Krystlíka, přibyly ale i kapitoly zcela nové. Čtenář se obsáhle může seznámit také se sebeindoktrinací za Protektorátu a s jejími katastrofálními následky, s poválečnými reparacemi a restitucemi a dozví se také něco o sovětské infiltraci probíhající již od 1. republiky a mnoho dalšího. (-LB-)

Tomáš Krystlík: Zamlčené dějiny 2, Alfa Nakladatelství, Beta Books, Praha 2010, 224 strany, cena 249 CZK, ISBN 978-80-87197-29-5