sobota 9. října 2010

Hospodářské noviny nepravdivě píší o předvolební kampani ve Vídni

Související texty: "Mezinárodní bitva" o Vídeň 2010 - Komiks sociálních demokratů
Lukáš Beer
Toto je onen obrázek z komiksu FPÖ, který vzbudil pohoršení. Rytíř H. C. Strache
navádí chlapce, stojícího vedle sociálnědemokratického starosty Häupla, aby
vystřelil prakem po vojevůdci Mustafovi, který velí Turkům, obléhajícím město
v roce 1683. V komiksové pověsti je oslavován polský hrdina Kolschitzky, který
v převleku projde táborem obléhajících Turků, aby přivolal městu pomoc. 
Český deník Hospodářské noviny přinesl včera ve svém „zpravodajství“ ze zahraničí článek svého dopisovatele ve Vídni Jana Krčmáře, který se vracel k právě ukončené předvolební kampani probíhající ve Vídni při příležitosti zemských voleb. Tuto neděli přikročí totiž obyvatelé Vídně k voličským urnám.

Autor článku ve svém textu uvádí řadu prokazatelných lží, dezinformací a nepřesností. Samotný nadpis jeho příspěvku (Svobodní vytáhli do boje o Vídeň s komiksem „zastřel Turka“) je neobyčejně nehorázným překrucováním skutečností. Krčmář zřejmě kritizovaný komiks nikdy v životě neviděl na vlastní oči, a pokud ano, tak se dopouští vědomě zlé pomluvy. K takové lži se totiž neuchýlily ani místní rakouské ultralevicové bojůvky a Krčmář zřejmě spoléhá na to, že český čtenář, blíže neznalý vnitropolitických poměrů v Rakousku, na jeho informační podvrh naletí.

Neztrácejme čas zbytečným polemizováním o tom, zda lze „ultrapravicovou“ FPÖ obviňovat z „nacionalistických, xenofobních a protiislámských útoků“. Krčmář ve svém příspěvku totiž dále tvrdí: „Nejagresivnější volební kampaň, založenou na otevřeně proticizinecké, protipřistěhovalecké a protiislámské ideologii, vede právě Stracheho FPÖ s pomocí propagandy otevřeně napodobující nacistické antisemitské publikace z doby hitlerovského nacismu. Snad nejnehoráznější je komiks s názvem Vídeňské pověsti, rozeslaný do všech vídeňských domácností, v němž mimo jiné například statečný rytíř Strache nabádá své bojovníky, aby za odměnu stříleli na turecké vetřelce. Této brožuře předcházela digitální hra s názvem "Odstřel mešit", kterou před pár týdny Svobodní použili ve své volební kampani ve Štýrsku.“

Je naprostou lží tvrdit, že by zmíněná hra nosla název „Odstřel mešit“. V této – nepochybně jistěže stupidní a deklasující – počítačové hře nebylo použito žádného náznaku násilí, nemůže být řeč ani o nějakém „odstřelování“. V rámci hry byly umísťovány na mešity štítky s nápisem „stop“. Od úrovně hry, kterou nasadili štýrští kolegové z FPÖ ve své předvolební kampani, se distancoval nejen předseda strany H. C. Strache, ale i řada dalších politiků této strany v ostatních spolkových zemích Rakouska. Mnoho lidí se domnívalo, že podobnými hloupými výplody Svobodní ztratí důvěru lidí, kteří od nich očekávají spíše vážnou a seriózní prezentaci názorů a postojů a propagování určitých hodnot.

Komiks „Pověsti z Vídně“ („Sagen aus Wien“) je volně dostupný i na stránkách http://www.fpoe.at/ a čtenář sešitem může virtuálně prolistovat a sám objektivně posoudit, jaká je skutečnost, a porovnat s Krčmářovým úsudkem. Komiks skutečně v Rakousku vyvolal kritiku, ale ne proto, že by „rytíř Strache“ vyzýval bojovníky „střílet na turecké vetřelce“, jak se v článku Hospodářských novin píše.

„Pověsti“ se zakládají na skutečných, veřejnosti všeobecně známých historických ságách o městě Vídni a autoři publikace svými kresbami dění těchto pověstí doplnili kresbami, které zobrazují aktuální politické představitele. Ilustrace jsou doplněny k textům, které vyprávějí staré pověsti v té podobě, jak je to obvyklé, texty pověstí nejsou tedy politizované, jenom na obrázcích k textu vidíme H. C. Stracheho a sociálnědemokratického starostu Michaela Häupla, jejichž postavičky byly postaveny do kontextu tehdejšího dění.  Pohoršení politických protivníků vyvolal pouze jeden konkrétní obrázek ve známé pověsti o obléhání města Vídně Turky v roce 1683, na kterém vidíme H. C. Stracheho v podobě supermana-rytíře stát na hradbách, na nichž je vidět blonďatý chlapec s prakem vedle starosty Michaela Häupla. Strache chlapci říká, aby prakem trefil do tureckého vojevůdce Mustafy a slibuje mu, že když se mu to podaří, obdrží od něj za odměnu pochoutku. Toť vše. A to bylo také vše, co se v této publikaci točilo kolem střílení (nemluvě o tom, že o „vetřelcích“ tu není žádná řeč.) Mediální bouři a protesty vyvolal pouze tento jediný obrázek. Lze v této souvislosti hovořit o nějaké „propagandě otevřeně napodobující nacistické antisemitské publikace z doby hitlerovského nacismu“?

Krčmář buďto vůbec neví, anebo zamlčuje, že to byli právě vídeňští sociální demokraté, kteří byli v poslední nařčeni z antisemitismu – a aby to bylo ještě pikantnější, zrovna z řad FPÖ. To proto, že vídeňský sociální demokrat Al-Rawi na letošní demonstraci při příležitosti zákroku Izraele proti mírové flotile plující do pásma Gaza nezabránil i některým ojedinělým otevřeně antisemitským projevům účastníků (demonstrující byli téměř samí muslimové, byli ale přítomni i protivníci izraelské politiky z řad Židů). Generální tajemník FPÖ Harald Vilimsky pranýřoval „islamistické tendence“ uvnitř vídeňské SPÖ a budil dokonce podivný dojem, že se snaží získat náklonnost Izraelitské obce ve Vídni pod vedením Ariela Muzicanta (mezi Muzicantem a politikem SPÖ Al-Rawim došlo totiž kvůli zmíněné demonstraci ke slovní potyčce).

Hospodářské noviny však zamlčují i další skutečnost – pravda, v mainstreamových médiích, ze kterých vídeňský dopisovatel listu zjevně čerpá, tato skutečnost nestála z určitých důvodů za zmínku (deník Die Presse přinesl nenápadnou zprávu z odkazem na stáhnutí komiksu). Jde o skutečně nehorázně agresivní komiks sociálních demokratů („Mister X“), za kterým stojí Petr „Peko“ Baxant, sociálnědemokratický politik českého původu (emigroval v roce 1984 z ČSSR). V komiksu, který SPÖ rozšiřuje po Vídni, jde o to, že zakuklenec nesoucí jméno „Mister X“ na vídeňských ulicích v noci likviduje „nacistické zombie“. Strůjcem, který zombie rozsévající po Vídni násilí na imigrantech diriguje, není nikdo jiný než jistý zloduch „Kackl“ (což má být napodobenina politika FPÖ Herberta Kickla, který je považován za ideologickou eminenci ve straně). „Kackl“ naprogramoval i „nacistického androida“ C. H. Heinricha (H.C. Strache) pomocí disku „Germania“ (s obráceným háknkrojcem na obalu) na pronášení proticizineckých projevů. Zakuklený Mistr X v róbě typického anarchisty se v noci vloupá do vídeňské radnice, aby získal nějaký počítačový vir, který „nacistický program“ může poškodit. Sociálně demokratický starosta Häupl lupiče přátelsky pozdraví a pomůže mu získat počítačový vir proti „nacistům“. Poté, co si Häupl zanadává na adresu „nacistického ksindlu“, poprosí ještě mladého anarchistu, aby v případě příští návštěvy přeci jen používal místo okna raději dveře. Mistr X poté nejdříve zmlátí několik „nacistických zombií“, aby pak zneškodnil „nacistického androida“ H. C. Stracheho… Ve srovnání s dětinským komiksem FPÖ, kde sociálnědemokratický starosta Häupl na konci pověsti o obléhání Vídně Turky sedí s H. C. Strachem pokojně u jednoho stolu a popíjí vínko a předseda FPÖ mu k tomu přiťukává skleničkou, je sociálnědemokratický komiks násilnickou orgií, kde je politický protivník jednoduše fyzicky odstraněn...

Sociálnědemokratický komiks nejen že je tedy o několik grádů stupidnější než ten z produkce FPÖ, ale navíc i oslavuje násilí a paušálně označuje veškeré kritiky přistěhovalecké politiky za „nacistické zombie“, které je třeba zlikvidovat. O fyzické likvidaci politiků FPÖ ani nemluvě. Násilí - ostatně zde jde o něco, co již běžně praktikují ultralevicové fašistoidní bojůvky strany Zelených a „Socialistické mládeže“. Není jediného mítinku FPÖ, který by se ultralevicoví fašisté nepokoušeli násilím a křikem, popř. přestřiháváním zdrojů osvětlení, překazit. (Naposledy vypnutí proudu v nákupním středisku Lugner City během předvolebního mítinku FPÖ). Kdo se tedy ve Vídni ve skutečnosti rozšiřuje nenávist, intoleranci a fašistoidní nálady?

Nevím, zda Jan Krčmář sledoval minulou neděli velkou televizní předvolební diskusi mezi hlavními představiteli soutěžících stran na ORF, kterou uváděl Paul Tesarek. Z diskuse totiž vyplynulo jedno: až na představitelku strany Zelených se náhle všichni – ovšem v odlišné intenzitě – vyslovovali pro o něco přísnější přistěhovaleckou politiku, než byla ta dosavadní. Lidovecká politička Mareková už delší dobu kritizuje přístup určitých skupin migrantů a neochotu k ovládání němčiny. Dokonce i sociálnědemokratický starosta Häupl vyslovil na adresu imigrantů, kteří se odmítají učit německy, své „ty, ty, ty“. Moderátor Paul Tesarek sociálnímu demokratovi Häuplovi pak jen připomněl, že to stejné požadovala FPÖ již před mnoha lety a vtipně namítl: „Proč ale tedy chodit ke kováříčkovi, když se dá zajít přímo ke kováři?“.