neděle 9. ledna 2011

Aktualizace článku o promítání filmu „Žid Süss“ v Protektorátu

Lukáš Beer
Dora Komarová a Willi Forst ve filmu "Opereta" (1940), který
na přelomu let 1940/41 stejně jako film "Žid Süss" zaznamenal
silnou návštěvnost českého publika.
Právě byl textem doplněn článek (ZDE), který se loni koncem listopadu na těchto stránkách věnoval sedmdesátému výročí slavnostní premiéry propagandistického filmu „Žid Süss“ v kinech na území Čech a Moravy. Konkrétně jde o část příspěvku, kde je řeč o celkové úspěšnosti tohoto snímku u českého publika. Jak je v textu uvedeno, navštívilo film díky častým reprízám během prvních čtyř týdnů po slavnostní premiéře 21. listopadu 1940 více než 50.000 Pražanů. V dalších českých a moravských městech se začal tento filmový snímek promítat až později, jako např. teprve od ledna 1941 v Brně.

Zajímavá jsou v tomto směru hlášení pražského Sicherheitsdienstu, který jak známo velmi bedlivě sledoval a zaznamenával skutečné postoje českého protektorátního obyvatelstva, jež se ve zpravodajství cenzurovaného tisku pochopitelně objektivně nezohledňovaly, a dobře byl také obeznámen i se šeptanou propagandou. Můžeme je tedy považovat za objektivní, jako například toto: „U Čechů začíná pomalu být znát zájem o německé filmy“, píše se například v jednom tajném hlášení z ledna 1941, „což se například projevilo neobyčejně silnou návštěvností filmů ,Žid Süss´a „Opereta“. Zatímco film ,Žid Süss´ vyvolával často také u Čechů odpor k Židovství, nacházel film ,Operette´ velký ohlas kvůli stylu, který má blízko k Čechům.“ České kritiky tento posledně jmenovaný film režiséra (a zároveň hlavního představitele) Williho Forsta z roku 1940 označovaly vůbec za jeden z nejlepších německých filmů posledních let. Dějství tohoto hudebního filmu se odehrávalo ve Vídni, nemělo žádný politický obsah a sledovalo osudy dvou spřízněných umělců, které ztvárnil právě sám Willi Forst a herečka Maria Holstová.