sobota 8. ledna 2011

Zabíjení po česku

Franz Chocholatý Gröger
Ke konci loňského roku vyšla kniha rozhovorů Josefa Mlejnka, v minulosti redaktora Revue Střední Evropa, s režisérem Davidem Vondráčkem. David Vondráček vstoupil do povědomí diváků filmy odvysílanými ČT, které se věnovaly poválečnému osídlení českého pohraničí - dokument Do země (ne)zaslíbené, zániku české menšiny v Kladsku, po roce 1945 obsazeném Polskem, v dokumentu Sbohem český koutku. Co se týče poválečného etnického čištění starousedlého německého obyvatelstva provázeného vražděním a excesy ve fázi „divokého odsunu“- vyhánění – vybaví se každému Zabíjení po česku. Za tento film obdržel David Vondráček na Mezinárodním festivalu v Jihlavě cenu časopisu Respekt za nejlepší televizní snímek roku 2010 a Mezinárodní cenu Franze Werfela za počin v oblasti lidských práv.

V pěti dílech rozhovorů vyšlých v knize, která byla zmíněna na začátku (Díla revoluční spravedlnosti, Příběhy lidí, kteří se zamotali do dějin, země nezaslíbená pokaždé jinak, Pravda je někdy neuvěřitelnější než mystifikace, Jaké je nebýt doma prorokem) se dozvídáme také o dosavadní Vondráčkově tvorbě, o jeho mládí v Chodově u Karlových Varů a o jeho zajímavých rodových kořenech. Jedna z babiček Davida Vondráčka byla sudetská Němka (přesněji se příslušníci německé menšiny v Čechách označovali nejprve „Deutschböhmen“, teprve později se vžilo označení „sudetští Němci“) z Nečtin a druhá babička zase karpatská Němka. Seznámíme se také s autorovými zkušenostmi ze života v západních Čechách a vůbec s jeho životními peripetiemi. Knihu provází příloha obsahující polemiky po odvysílání pořadu Zabíjení po česku. Je to exkurs do malé české duše ze stránek levicového tisku (Haló noviny, Právo) a také ostatních periodik, povětšinou zůstávajících v zajetí národoveckých mystifikací. Rozhovory doplňuje v kapitole Zabíjení po česku komentovaný přepis nejvýraznějších pasáží Vondráčkova reportážního dokumentu. O tomto filmu, odvysílaném v květnu Českou televizí, prohlásila předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková, že „rozvrací českou státnost“. Součástí knihy je i DVD s autentickým záznamem masakru na Bořislavce.
Knihu lze jen doporučit a dle mého soudu měla by se stát součástí výuky novodobých dějin Čech, Moravy a Slezska.

Zabíjení po česku
David Vondráček, Josef Mlejnek
Nakladatel: BVD, ISBN: neuvedeno, EAN: 9788087090398 Formát: 192 stran, 21x15cm, 1 DVD Masakr Bořislavka, Rok vydání: 2010

Pardubice 6.1.2011
Franz Chocholatý Gröger