neděle 16. ledna 2011

Před 70 lety: Společný výměnný pobyt Hlinkovy a Hitlerovy mládeže v Korutanech

(Doplněk: Výzva čtenářům stránek „NÁŠ SMĚR“ nejen na Slovensku)
Lukáš Beer
Spolupráce slovenské Hlinkovy mládeže s Hitlerovou mládeží trvala již od roku 1939, kdy německý říšský vedoucí mládeže Baldur von Schirach pobýval na Slovensku jako host Alexandera Macha, hlavního velitele Hlinkovy gardy v letech 1939-44. Tato spolupráce byla prohloubena, když v roce 1940 dlelo sto německých vedoucích Hitlerovy mládeže na několik týdnů v jednom německo-slovenském společném táboře na Slovensku. Tato návštěva byla v lednu roku 1941 opětována pobytem slovenských vedoucích mládeže na společném táboře u Faaker See v Korutanech, kde se Slováci setkali také s padesáti vedoucími Hitlerovy mládeže a trávili spolu v přátelské atmosféře čas zimními radovánkami. Zařízení, ve kterém byli příslušníci obou organizací ubytováni, bylo vybudováno až po vypuknutí druhé světové války. Slovenská výprava se pak po několika dnech vydala ještě do Mnichova a do Berlína, aby tam spolu se sborovým vedoucím Hlinkovy mládeže, Alojzem Mackem, poznala vůdcovská zařízení Hitlerovy mládeže.

Leden 1941: příslušníci Hlinkovy mlá-
deže bok po boku vedoucích Hitlero-
vy mládeže během pobytu v Korutanech.
Hlinkova mládež, která vyrostla z nejskromnějších počátků, se počátkem roku 1941 blížila počtem svých členů na 140.000, přičemž dívek se zde čítalo kolem 40.000. Organizační provoz byl již zahájen ve všech větších slovenských obcích a časopis „Nová Mládež“ byl už po několika málo měsících vydáván ve 40.000 výtiscích. Přinášel zásadní směrnice pro ideové školení slovenské mládeže. Hlinkova mládež rozvíjela kromě s Hitlerovou mládeží také spolupráci a organizovala výměnné pobyty s organizací italské mládeže GIL. Historii a organizaci „Hlinkajugendu“ se ve své knize z roku 2008 podrobně věnoval slovenský autor Michal Milla (Hlinkova mládež 1938-1945, Ústav pamäti národa, Bratislava 2008). Soustředil se přitom na problematiku, která také v důsledku čtyřiceti let komunistické diktatury nemohla být solidně zpracována, a napsal zde mimo jiné, že „nemůžeme brát na zodpovědnost HM jako celek a dávat viny za její činy celé organizaci“, protože „jejím neoddělitelným přínosem byla práce mnoha kvalitních pedagogů, vychovatelů (…), kulturní, sportovní a vzdělávací akce či zájmové činnosti různého druhu – činitelé, které ovlivnily život tisícek mladých lidí.“

O společném setkání u Faaker See přinesl reportáž i filmový
týdeník "Deutsche Wochenschau".
NÁŠ SMĚR také ve 4. dílu seriálu Nedokončená pouť Kuratoria podrobně psal o průběhu „Evropského kongresu mládeže“, který se ve dnech 14.-18. září 1942 konal ve Vídni. Na pozvání Baldura von Schiracha přijeli tehdy do Vídně zástupci celkem 14 národních mládežnických organizací z evropských zemí a z Japonska, mezi nimi právě i delegace Hlinkovy mládeže vedená Alojzem Mackem. Sjezdu se zúčastnila i delegace nově vznikající organizace české mládeže, reprezentovaná dr. Františkem Teunerem. Čeští zástupci tehdy ještě do Vídně přicestovali jako součást delegace protektorátní Hitlerovy mládeže.

Na tomto místě výzva čtenářům ze Slovenska:

Z ohlasu našich slovenských čtenářů vyplývá poměrně vysoký zájem o seriál „Nedokončená pouť Kuratoria“, který je vydáván na našich stránkách. Pro české čtenáře by bylo určitě zajímavé dozvědět se něco bližšího o činnosti Hlinkovy mládeže, zejména o podobě její mezinárodní spolupráce s podobně orientovanými organizacemi, zejména s Hitlerovou mládeží. Máte-li vhodný námět či nápad, vlastníte-li zajímavé textové či obrazové materiály či shromažďujete-li materiál na dané téma a chtěli byste se s něčím podělit se čtenáři, obraťte se prosím na redakční kontakt. Vaše příspěvky mohou být samozřejmě psány ve slovenštině. Redakce má zájem na publikaci pouze nehodnotících a jakkoliv ideologicky nezabarvených příspěvků, které se budou soustředit na podávání věcných informací a poznatků.