sobota 2. dubna 2011

Nový průzkum dokumentuje rostoucí radikalizaci postojů izraelské mládeže vůči arabské menšině

Der Standard: „Mladí lidé v Izraeli se vzdalují od demokratických hodnot“
Páteční vydání rakouského deníku DER STANDARD přineslo výsledky průzkumu, který provedla německá Nadace Friedricha Eberta (politicky blízká SPD) ve spolupráci s izraelským Macro Center for Political Economics. „Průzkum ukazuje, že se mladí lidé v Izraeli vzdalují od demokratických hodnot. Židovský charakter státu se zato stává čím dál více důležitějším. Mnozí si přejí silné politické vedení země“, okomentoval výsledky průzkumu list.

Ukázalo se, že 46% veškeré židovské mládeže je pro to, aby byla Arabům v zemi odebrána jejich základní politická práva. Bylo celkem dotazováno 1600 arabských a židovských mladých lidí ve věku od 15 do 18 a od 21 do 24 let na témata nacionalismus a demokracie. Ještě před 13 lety byla demokracie „národním cílem“ pro 26% všech dotazovaných mladých lidí, dnes takto odpovědělo pouze 14 procent. Na druhou stranu vzrůstá pro mladé Židy význam židovské identity, která u nich stojí na prvním místě hodnot. To samozřejmě neplatí pro příslušníky arabské menšiny, kteří tvoří 20% celkového obyvatelstva Izraele. Na otázku směřovanou mladým Židům, co u nich vyvolává pomyšlení na Araby, odpovědělo 25% slovem „nenávist“ a 12% slovem „strach“. 60 procent dotazovaných mladých lidí řeklo, že upřednostňuje „silné politické vůdcovství“ a 62% z nich se politicky definuje jako pravičáci, což představuje podstatný nárůst oproti roku 1988, kdy se necelá polovina mladých Izraelců hlásila k pravici (48%). (-lb-)