pondělí 11. dubna 2011

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951, II/1

Franz Chocholatý Gröger
V těchto dnech vyšel v nakladatelství Zdeněk Susa ve Středoklukách díl II/1 Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951 (Duben-srpen/září 1945: "Divoký odsun" a počátky osídlování). Obsahem tohoto dílu je rozsáhlá studie Adriana von Arburga a Tomáše Staňka nesoucí název Na přelomu: První poválečné měsíce.

Tato studie je rozdělena do tří hlavních kapitol - Východiska a hlavní aktéři, zabývající se NF a prosazovánmí koncepce národního státu spojené s vytvoření nových „lidových orgánů“. Dále pak konstituováním ozbrojených složek a obsazováním pohraničí, včetně aktivit tzv. dočasně působících ozbrojených složek jako RG či na poslední chvíli vzniklých partyzánských brigád.

Druhá kapitola je věnovaná otázce německého a ostatního „státně nespolehlivého obyvatelstva". Zásluhou vystoupení presidenta Beneše se stává antiněmectví společensky stmelujícím prvkem.  Z právního hlediska je zde osvětlena kategorie „státní nespolehlivosti“. Velká pozornost je zde věnována „divoké“ fázi nuceného vysídlení, kde v červnu přejímá hlavní roli československá armáda. Nucená práce, počátky retribučního soudnictví. Velmi podnětná je část věnovaná specifickému postavení některých skupin německého obyvatelstva.

Třetí kapitola je věnovaná první fázi osídlení, repatriaci a reemigraci. Mimo jiné se zde autoři zabývají otázkou programové a personální dominace KSČ v politice vůči pohraničí, ale také nekomunistickými koncepty. Podstatnou část knihy tvoří 403 dokumentů z českých archivů z období duben – srpen/září 1945 na stranách 219 až 821. Doplněny jsou na stranách 861- 907 seznamem dokumentů obsahujících nejen dokumenty vytištěné v knize, ale také dokumenty uveřejněné na přiloženém CD Romu. Součástí publikace jsou seznamy a rejstříky včetně seznamu členů vlády emigrantů neboli vlády Národní fronty (4.4.-6.11.1945). Publikaci zde objednat přímo na http://www.susa.cz/ nebo http://www.kosmas.cz/ či zakoupit v knihkupectvích.

Pardubice 10.4.2011
Franz Chocholatý Gröger

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: dokumenty z českých archivů
Díl II/1 Duben – srpen/září 1945 „Divoký odsun“ a počátky osídlování
zpracoval Adrian von Arburg , Tomáš Staněk (ed.)
I, vydaní Středokluky: Zdeněk Susa 2011-04-11 960 s., il. + CDROM
ISBN 978-80-86057-71-2