sobota 16. dubna 2011

Německo v následujících letech opětovně zvyšuje platby přeživším holocaustu

Jak tento týden informoval berlínský týdeník JUNGE FREIHEIT, rozhodla se německá spolková vláda na příští rok opětovně zvýšit peněžní podporu ve prospěch Conference on Jewish Material Claims Against Germany (JCC) pro ty “přeživší holocaustu”, kteří si vyžadují domácí péči. JCC jako střešní židovská organizace (zastupující odškodňovací nároky přeživších holocaustu a příbuzných obětí holocoaustu již od roku 1951) se zasazuje o to, aby přeživší holocaustu nemuseli být přenecháváni do péče v ústavech sociální péče. Greg Schneider, zastupující prezident JCC, odůvodňuje potřebu ochránit přeživší před péčí v domech s pečovatelskou službou tím, že by jim to mohlo připomínat “prožité události před 70 lety, kdy byli vyhnáni z domova a nacpáni do lágrů.”

Podpora za v příštím roce zvyšuje o 16 miliónů EUR na celkovou částku 126 miliónů EUR, jak se uvádí v odpovídající úmluvě mezi spolkovým ministerstvem financí a zmiňovanou organizací, která byla uzavřena s platností pro následující tři roky začátkem dubna v New Yorku. Zvýšení podpory bude vypadat pak následovně: v roce 2013 se německé platby navýší na 136,7 miliónů EUR a v roce 2014 dokonce až na 140 miliónů EUR, což představuje nárůst o 27% vůči stavu současnému. V letech 2012-2014 se tedy ve prospěch “Claims Conference” vyplatí více než 400 miliónů EUR. A to přitom teprve koncem minulého roku si JCC s Německem vyjednala zdvojnásobení finanční podpory přeživších holocaustu s domácí péči na 110 miliónů EUR na tento rok, což bylo ze strany židovské organizace pokládáno za historický úspěch.

A to byla Claims Conference teprve nedávno předtím otřesena skandálem, protože její spolupracovníci zpronevěřili kolem 30 miliónů EUR a podvodnými machinacemi získali cestou neoprávněných a zfalšovaných 5.500 žádostí finanční odškodnění z Německa. JCC byla také v minulosti kritizována historikem Normanem Finkelsteinem. Podle něj JCC uměle zvyšuje počty možných přeživších a zvýhodňuje pouze Židy v Izraeli a USA, zatímco východoevropští Židé jsou odškodňování “macešsky” a pouze alibisticky. Restituční nároky jsou podle kritiků kladeny ukvapeně a postrádají často odpovídající právní podklady.

Peníze vyplacené Německem mají v případě přeživších holocaustu, vyžadujících si domácí péči, putovat přes agentury k jednotlivcům a hradit jim stravu, ošacení a domácí péči. Kromě toho se zvyšují pravidelné platby bývalým obyvatelům ghett na 300 EUR měsíčně. (-lb-)