pátek 1. dubna 2011

Sudetoněmecké krajanské sdružení zakazuje používání svého názvu českou občanskou skupinou

Tiskové oddělení Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Mnichově vydalo včera zprávu, ve které se praví, že jako oficiální zástupce sudetoněmecké národnostní skupiny od roku 1949 zakazuje české organizaci „Občanská skupina Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ (domovské stránky) zneužitelné používání svého jména „Sudetendeutsche Landsmannschaft“ stejně jako používání jeho znaku. Ve zprávě se dále zdůrazňuje, že tato česká organizace nestojí v žádném spojení se „Sudetoněmeckým krajanským sdružením“. Spolkový předseda Franz Pany k celé záležitosti prohlásil, že jediným právním zastoupením Sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky je od roku 2003 výlučně Sudetoněmecká kancelář v Praze. Pany také odmítl způsob jednání a verbální vyjadřování českého občanského sdružení, reprezentovaného Tomášem Pecinou, Janem Šináglem a Wolfgangem Habermannem.

Redakci NAŠEHO SMĚRU byly již od počátku činnosti zmíněného českého občanského sdružení známy vesměs odmítavé reakce z řad občanů České republiky, kteří se hlásí k německé národnosti. Na aktivity samozvaného sdružení bylo nahlíženo jako na kontraproduktivní a sloužící pouze vlastnímu zviditelnění aktérů. Od aktivity sdružení se již od počátku distancovalo i „Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku“ (SLÖ) sídlící ve Vídni.

Český tisk skutečně částečně neodborným způsobem referoval o aktivitách tohoto českého sdružení, nemajícího nic do činění se „Sudetoněmeckým krajanským sdružením“ v Německu a v Rakousku, když tuto podstatnou skutečnost neuváděl. Řada nezasvěcených českých čtenářů o této nesrovnalosti vůbec nevěděla. Jako názorný příklad může posloužit například naprosto nesmyslný nadpis nad včerejším článkem internetového vydání Lidových novin „Sudetští Němci slaví. Soud zrušil rozhodnutí vnitra“. Teprve dnes, 1. dubna v 14:57 hodin byl nadpis článku upraven na "Sudetské sdružení slaví. Soud zrušil rozhodnutí vnitra."