pondělí 4. dubna 2011

Průzkum veřejného mínění v zemích se zřízením demokraturním

Jaroslav Klement
Minulý rok pobývala v Izraeli pracovně jedna propalestinská aktivistka s cílem natočit na zvukový záznam s předními izraelskými intelektuály rozhovory na téma palestinsko-židovsko-izraelských vztahů. Prakticky ve všem přitom docházelo ke shodě - Izrael zneužívá svého vojenského dominantního postavení a podobně. Jakmile se ale dostala řeč k jádru věci, tedy k otázkám podpory sionismu v jeho aktuálních podobách, byli všichni dotazovaní intelektuálové překvapivě zajedno a sionismus jednoznačně hájili. Zmíněné aktivistce se nepodařilo tento protikladný postoj dotazovaných intelektuálů zvrátit ani s poukazem na přímé rozpory v jejich postojích k jiným otázkám, které se k sionismu vztahují jen nepřímo, ale jsou souběžným tématem v rámci komplexního pohledu na problematiku.

Krátce řečeno: intelektuálové odmítají vše, co má slušný člověk odmítat, ale zároveň podporují vše, co hlásá brainwashingový PR systém státu Izrael v duchu sionismu.

Také je nutné si uvědomit, jaká je situace v samotných židovských komunitách v Izraeli nebo jinde ve světě. Jak jsou mladí židé systematicky vzdělávaní k tomu, co se projevilo mimo jiné právě v rámci Vámi publikovaného výsledku průzkumu.

Sám jsem měl možnost před lety poznat osobně mladého žida, který se narodil ve Francii, a jakmile byl plnoletý, upaloval s ohromným nadšením sloužit do izraelské armády, aby chránil a prosazoval ideu sionismu. Potkal jsem ho pak později v době, kdy byl psychicky naprosto na dně. V armádě strávil 3 roky a z toho dva a půl roku roku na sedativech. Důvody nechtěl rozpitvávat, pouze se zmínil, že kdyby věděl jaká je pravá podoba sionismu v Izraeli a na okupovaných územích, nikdy by nic takového (vstup do izraelské armády) neudělal.

Takových lidí s podobným nebo i stejným osudem je hodně. Není jich většina, ale je jich dost na to, aby mohli otevřeně vystoupit a svědčit o izraelském rasismu, xenofobii, fundamentalismu některých duchovních a politických představitelů Izraele vůči Palestincům a jiným národům - ty evropské nevyjímaje.

Vyhrocená rétorika lidí jako je Ovadja Josef, který nežidy považuje za podřadnou rasu lidí vhodných pouze ke službě národu vyvolenému, je velmi podobná jiným rétorickým cvičením slavných a známých rasistů, z nichž někteří měli i miliony následovníků. Vyhrocené postoje izraelského establishmentu ruku v ruce se vzdělávacím systémem, postaveným na extrémně sofistikovaném brainwashingu, podporovaným všemi dostupnými prostředky počínaje povinou návštěvou Osvětimi a konče psaním vzkazů na bomby určené ke shozu na pásmo Gazy, mají za výsledek mimo jiné i tak podivný úkaz jako je publikovaný průzkum uskutečněný německou nadací a izraelským isntitutem.

To vše je neomylným signálem, že přituhuje. Izraelci cítí velmi intenzivně, že mezinárodní podpora jejich idei sionismu nenávratně vyprchává, a naprosto odmítají akceptovat realitu - podobně jako establishment JAR - tedy že éra židomilství pomalu, ale jistě končí. Proto se nechávají Izraelci daleko jednodušejí strhnout k projevům, které v Evropě najdete jen v levných putykách a na v ochozech fotbalových stadionů. Bude velmi zajímavé sledovat další vývoj.