pondělí 29. července 2013

Další sudeťácké spiknutí proti Čechům

Václav Vlk st. osvětluje pojem „nacismus“
Lukáš Beer 
Dle teorie Václava Vlka st. by čeští mladíci na fotografii z roku 1944 museli
být za neoprávněné používání "árijského pozdravu" mezi sebou Němci
popraveni. (Zotavovací letní tábor R. Heydricha Kuratoria pro výchovu
mládeže v Čechách a na Moravě, Foto: archiv Lukáše Beera)
Působí to jako opravdová nutkavost vidět „sudeťáky“ hned za vším a za každým rohem, respektive ventilovat si tuto svou nenávist i při zabývání se matérií s tématem sebevíce vůbec nesouvisející: Nápaditý publicista Václav Vlk stse o víkendu pustil do tvůrců dosti pochybně motivovaného internetového výplodu "Čechy v ČR nechceme", aby zároveň jen tak mimochodem utrousil celou řadu smyšlených představ o „nacistické ideologii“ ve vztahu k českému národu. O motivech tohoto jeho počínání už tu byla vícekrát řeč. O web „Čechy v ČR nechceme“ by patrně nikdo rozumný více než jednou omylem nezakopl, protože "vtipná myšlenka“ a "smysl pro drsný humor" jeho tvůrců omrzí nejpozději po začtení se do druhého textu, chtějícího zřejmě nastavit české společnosti jimi podsouvané xenofobní postoje a předsudky. Nápaditost stránek působí totiž poněkud monotónně a opakovaný princip, na kterém je postaven celý "humor", za chviličku začne nudit.

Nicméně vítaná příležitost pro Václava Vlka zopakovat si jeho definice nacionálního socialismu a fundované znalosti z oblasti dobové německé rasové nauky. Spíše ani ne tak na adresu kritizovaného webu napsal: „Nevím, nepovažuji se za extremistu, ale veřejně konstatuji, že tento web je bez ohledu na tvrzení jeho "vtipných autorů" webem rasistickým, vycházejícím z ideologie nacismu. Kterou prý údajně paroduje, ve skutečnosti však z ní čerpá. Legrace nad hroby statisíců mrtvých není legrace, ale idiotství a cynismus. Pod heslo jejich webu "Čechy v ČR nechceme" by se jistě podepsal Reinhard Heydrich, zastupující říšský protektor, vrah a nacista.“

Aby i ti nezasvěcení věděli, o čem je řeč, uveďme pouze jako ukázku malý citát ze jmenovaného, nacismem se inspirujícího webu, který si dal za úkol „parodovat českou xenofobii“: „Že jsou Češi plémě nečisté a špinavé se ví už od dob Mistra Jana a Komenského. Na hygienu to nedbá, o deodorantu to v životě neslyšelo, chodí to v zapařených tesilkách. Zkrátka, když řekneme, že jsou to prasata, tak urážíme prasata. Přirozeným prostředím pro Čehůny jsou odpadky, zbytky jídel, prach, moč a výkaly. V tomhle si lebedí a pijí své splašky, kterým říkají pivo, a jedí dřevotřísku, které říkají kabanos. Je logické, že společnost jim po čase začnou dělat breberky, vši, blechy, škvoři a jiná havěť, která má v genetické výbavě zakódované „Čech - toť můj bratr!“

Podle mne je tento úryvek ještě málo nacistický. Chybí v něm vyhrožování Čechům "plynovou kúrou", ale budiž, snaží se panáčkové. Přesto: nebagatelizuje tímto srovnáním Vlk nacismus ještě? (...)

Pokračujme ale v odborné analýze Václava Vlka st.: „Zde vytáhli teorii "podčlověka" (Untermensch) používanou nacistickou rasovou ideologií označující "níže postavené osoby", převážně "masy z Východu", jako jsou Židé, Romové a Slované a zahrnující Poláky, Rusy, Srby, Rusíny, Bělorusy a Ukrajince (Čechy, Moravany, Moravské Slováky - Slovácko - a Slováky nevyjímaje) mezi podlidi.“ Aha, zde stálý dopisovatel Neviditelného psa dokonce překonal definici „nacismu“ umístěnou v českém vydání encyklopedie Wikipedia.

Ale zde jde veškerý humor stranou, míní Václav Vlk: „Vydávání nacistických názorů v jakoby ironickém tvaru coby údajný "drsnější humor" nemění nic na tom, že tito lidé prostě hlásají nacistické názory na potřebu zlikvidovat Čechy. A protože už jednou jsme jako národ takovýto pokus jen o fous přežili, nevidím na tom nic vtipného. A onen jakoby vtipný web není nic jiného než extrakt módního názoru o "nedostatečnosti, nekulturnosti a nemorálnosti" Čechů, kterých jsou plné naše noviny. Ve skutečnosti tento názor vychází z hloubky německého nacionalismu 19. století, který se později přetavil v ideologii nacistického myšlení o nadřazenosti německého národa nad Slovany.“

Jinými slovy – anonymní tvůrci webu „Čechy v ČR nechceme“ jsou ve skutečnosti pouze nástrojem německého, obzvláště sudeťáckého spiknutí, sahajícího až do 19. století.

Před několika dny prolítla českými sdělovacími prostředky zpráva statistiků, podle které za několik desítek let ubude počet příslušníků českého národa o tři miliony. Doufejme, že tyto důsledky sudeťáckého spiknutí proti Čechům neuniknou i našemu odborníkovi na rasové otázky, neboť genocida Čechů, Heydrichův „čechocaust“, je zřejmě již v plném chodu - a to 70 let po konci 2. světové války.