pondělí 22. července 2013

Lukáš Beer předvolán na kriminální policii kvůli zhotovení komentářů k Hitlerovým projevům

Termín výslechu byl stanoven na tento čtvrtek. Beer: „Nemocná společnost si touto absurditou nastavuje zrcadlo“
Lukáš Beer je autorem předmluv k Hitlerovým projevům,
které v knižní podobě koncem minulého roku vydalo nakla-
datelství guidemedia etc. (Foto: guidemedia etc/A. Nechvatal)
Mluvčí brněnského státního zastupitelství Jan Petrásek uvedl před měsícem a půl v rozhovoru pro týdeník Reflex, že „znalci zkoumají obsah poznámek“ k Hitlerovým projevům, vydaným koncem minulého roku brněnským nakladatelstvím guidemedia etc. Tato kniha obsahuje doslovný český překlad výběru 18 veřejných projevů Adolfa Hitlera, přednesených v období let 1939-1942, a vyšla v nákladu deseti tisíc výtisků. Smyslem vydání výběru těchto projevů mělo být dle údajů vydavatelů obeznámení českého čtenáře s jejich autentickým obsahem, a proto záměrně zvolili tematicky i takové veřejné výstupy, kde německý Vůdce hovořil obšírněji o vztahu k českému národu. Nechybí v nich ale ani projevy, které si vyslechly miliony Němců těsně před a po vypuknutí 2. světové války. Publicista a historiograf Lukáš Beer je autorem nejen předmluv k jednotlivým projevům, ve kterých „českého čtenáře seznamuje i se všemi potřebnými reáliemi a souvislostmi, z nichž Vůdce při svých vystoupeních před národem vycházel“, ale i samotné úvodní předmluvy ke knize a závěrečného doslovu, jenž se zabývá poválečnými snahami historiků systematicky shromažďovat, kompletovat a pro studijní účely publikovat sbírky textů Hitlerových projevů, sahajícími až do dnešní doby. A právě Beerův doprovodný text v knize se stal předmětem aktuálního zkoumání a šetření, zda byl jeho publikováním spáchán trestný čin.

Kdo podal podnět k vyšetřování, není v této chvíli jasné. Novinář Jiří X. Doležal uvedl počátkem června v časopise Reflex, že se již „dva až tři měsíce“ zhotovují znalecké posudky na Beerovy komentáře v knize. Mluvčí brněnského státního zastupitelství Jan Petrásek jej navíc ujistil, že „samotným vydáním projevů se trestný čin nestal“. To prý je známo z případu knihy Mein Kampf, vydané před jedním desetiletím nakladatelem Michalem Zitkem. Nejvyšší soud tehdy zprostil obviněného s tím, že pouze přetiskl historické dílo. „Proto nyní znalci zkoumají obsah poznámek k projevům otištěným v knize a odpovědnost za ně“, řekl dále Petrásek. Počátkem března využili vydavatelé Pavel Kamas a Lukáš Novák svého práva, a odmítli před kriminální policií vypovídat. O tři měsíce později pak Jiří X. Doležal napsal pro Reflex třístránkovou reportáž, ve které se dehonestujícím způsobem vyjadřuje o obou vydavatelích, vlastnících také specializovanou společnost zabývající se přepravou osob, jako o „taxikářích vozících opilce“, a tvrdí v ní, že „pan vydavatel Kamas popírá nacistické zločiny na českém národě“.

Kriminální policie dnes v ranních hodinách kontaktovala Lukáše Beera za účelem dojednání termínu provedení výslechu ohledně zhotovení jeho komentářů k Hitlerovým projevům. Termín výslechu byl stanoven na čtvrteční ráno. Lukáš Beer: „Vzhledem k informacím, které ke mně pronikly, jsem s kontaktování policií ohledně komentářů k projevům dávno počítal. Doufám ale, že tato záležitost nám svou absurditou o to lépe pomůže nastavit zrcadlo nemocné společnosti, ve které žijeme – společnosti, ve které stát nečinně přihlíží k duchovní a duševní kriminalitě, páchané dennodenně na našich dětech a mladých lidech propagací násilí, zvráceností, nečestného způsobu života, kriminality. A to nemluvím o všudypřítomném podněcování k nenávisti, včetně té etnické, které se neštítí i kdejaký významný politik či náš publicista, dále o běžně publikovaných nehistorických výmyslech a nepravdách, kterých je plný internet, plné časopisy a knihy. Ostatně, kdo chce, mohl nebo může si doposud učinit přečtením knihy dostatečný obrázek o tom, zda lze v mém počínání spatřovat nějaký trestný čin.“

O dalším průběhu šetření bude Náš směr informovat.