středa 31. července 2013

Nahlédnutí do trestního spisu bylo Beerovi opětovně zamítnuto

Dnes bylo Lukáši Beerovipodezíraného policií ze spáchání přečinu popírání a schvalování nacistického genocidia, opakovaně odepřeno nahlédnutí to trestního spisu v jeho věci. To policejní orgán již minulý čtvrtek odůvodnil tím, že podezřelý nemá až do okamžiku doručení návrhu na potrestání soudu postavení obviněného, a nemá proto do té doby právo nahlížet do spisu. Beer se ale odvolává na jisté ustanovení (§ 179b odst. 2) Trestního řádu, podle nějž má ve zkráceném přípravném řízení podezřelý stejná práva jako obviněný, a považuje uvedený postup policejního orgánu za nezákonný. Proto dnes podal „žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu“ v tom smyslu, aby státní zástupce v jeho věci zajistil urychlenou nápravu. (red)