čtvrtek 25. července 2013

Pod pohrůžkou použití donucovacích prostředků byl dnes Lukáš Beer policií podroben předání otisku prstů, vzorků DNA a ofotografován

Je podezírán z přečinu popírání a ospravedlňování genocidia 
Dnes v ranních hodinách proběhlo výslechové řízení na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně, ke kterému byl předvolán Lukáš Beer, autor předmluvy, doslovu a spojovacích komentujících textů k českým překladům Hitlerových projevů, které koncem roku vydalo nakladatelství guidemedia etc. Využil svého zákonného práva a odmítl k věci vypovídat. Následně mu byl přímo na místě předán „záznam o sdělení podezření z přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia dle § 405 trestního zákoníku“, neboť „je dostatečně odůvodněn závěr, že společným jednáním s (vydavatelem) Pavlem Kamasem (…) se podíleli na vzniku, vydání a prodeji knižní publikace Adolf Hitler. Projevy. Beer se měl konkrétně provinit „uměle vytvořenými a záměrně tendenčními mezititulky a uvozujícími komentáři, které vyznívají jako souhlas s názory Adolfa Hitlera ve vztahu k nacistickému genocidiu a k dalším zločinům nacistů proti lidskosti“. Kamasovi je kladeno za vinu, že „zajistil vydání a následný prodej této knihy“.

Posléze po předání tohoto písemného „záznamu o sdělení podezření“ byl zahájen další výslech podezřelého, kdy Beer na základě svého ze zákona daného práva opět odmítl vypovídat. Příslušný vyšetřující komisař vše zaprotokoloval a Beerovi oznámil, že nyní bude podroben odebrání otisku prstů a dalších údajů na jiném pracovišti. Vyšetřující orgán dále oznámil, že ze strany podezřelého proti tomuto kroku nemůže být odporu, jinak je policie oprávněna použít donucovacích opatření. Poté byl Beer převezen na jiné pracoviště kriminální police v Brně, kde mu byly odebrány otisky prstů, dlaní, vzorky DNA, pořízeny čelní a profilové fotografie a pořízeny fyzické záznamy, jako je výška a váha těla a barva očí. Beerem požadované nahlédnutí do trestního spisu bylo vyšetřujícím komisařem zamítnuto z toho důvodu, že v současné době není v postavení obviněného. Trestní stíhání ve věcech, v nichž se konalo zkrácené přípravné řízení, se zahajuje až tím, že návrh státního zástupce na potrestání byl doručen soudu. „Teprve v takovém případě by (Beer) měl postavení obviněného a měl by právo nahlížet do spisu“, uvádí se ve zdůvodnění odepření. Stanovisko Lukáše Beera k těmto okolnostem bude publikováno na tomto místě v nejbližší době.