pátek 12. července 2013

Ostuda s místními názvy

Související text:  "Německo-český fond budoucnosti" bojuje proti "pravicovému extremismu" a podpoří letošní exhibicionistický průvod homosexuálů
Manfred Maurer 
Ze zprávy "Fondu budoucnosti": "Drážďany / Ústí nad Labem"
Boj o používání německých místních názvů je ryze nekonečným příběhem. Od nepaměti se vyhnanci domáhají toho, aby se o svých rodných vesnicích a městech na mapách, prospektech a v ostatních publikacích mohli dozvídat v jejich původních označeních. Několik částečných úspěchů nemůže ale vytvářet mylný obrázek zakrývající široce rozšířenou ignoraci této tématiky. Ovšem že ne všem novinářům, kteří konsekventně uvádějí Bratislava místo Preßburg nebo Liberec místo Reichenberg, respektive vynechávají německé označení v závorkách, lze podsouvat zlé úmysly. Často ono nesprávné uvádění vyjadřuje všeobecné nedostatky ve zprostředkování znalostí. Převážné většině autorů nejsou místní německá označení jednoduše známá. A do bolesti, kterou mnozí vyhnanci pociťují, když jsou po ztrátě vlasti a veškerého jmění ještě okrádáni o názvy svých rodišť a jsou tímto způsobem takřka podruhé vyháněni, do této bolesti se většina, kterým osudová přízeň pozdějšího narození něco podobného ušetřila, jednoduše nedokáže vcítit.

O to více je na vyhnancích, aby se tvrdohlavě – a pokud to musí být, tak i hlasitě – zasazovali o zachování kulturního dědictví, zakládajícího se v místních názvech. Mnoho krajanů tak také činí obzvláště angažovaným způsobem. Zda se tím podaří trend vypuzování starých označení obrátit, je ovšem otázkou. Protože dokonce tam, kde bychom vlastně měli počítat se spojenci, mohou prznitelé místních názvů nerušeně páchat svůj nešvar. V následujícím konkrétním případě nemůže být neznalost žádnou omluvou: Na straně 4 tohoto vydání si můžete přečíst zprávu o 206 partnerských projektech, které podporuje Německo-český fond budoucnosti. Text pochází z tiskové zprávy, která je na internetových stránkách Fondu budoucnosti chvályhodně zveřejněna v obou jazycích. Redakce „Sudetenpost“ německý text – v porovnání s počtem slov – změnila pouze marginálně. Přesto tím zpráva prodělala zásadní změnu. U všech českých místních jmen muselo být doplněno německé označení. Těžko se tomu dá uvěřit – na úvodní stránce Fondu budoucnosti (www.fondbudoucnosti.cz/de/) se sice tvrdí, že „Fond budoucnosti podporuje porozumění mezi Němci a Čechy“. Ale čtenáři je odepírán základ jakéhokoliv dorozumění, totiž historicky korektní označení zmíněných míst.

Jako kdyby to samotné už nebylo dost nemilé, přivádí nás další přesnější zkoumání této oficiální prezentace Fondu budoucnosti na stopu jedné troufalosti, kterou snad lze označit jen za provokaci. Neboť onen vyhnanci kritizovaný často používaný princip, podle nějž se uvádějí pouze místní názvy, používané obvykle dnes, v tomto případě ovšem nebyl uplatňován podle stejné zásady také obráceně. Zmíněná tisková zpráva existuje totiž také v české verzi. A tam si autoři přeci jen dopřáli námahu s překládáním místních názvů. Ale ne českých do němčiny. Nýbrž – neuvěřitelné – z německých do češtiny! Takže se tam dočteme o „Weißenbergu" a o „Drážďanech". A dokonce město u Bodamského jezera Konstanz, které je české stejně tak jako Mnichov ázerbájdžánský, je bezmilostně zčechizováno („Kostnická“ z „Kostnice“).

Ale koho to pálí? Ve správní radě Fondu budoucnosti přeci jen sedí dva poslanci německého Spolkového sněmu – Klaus Brähmig (CDU) a Reiner Deutschmann (FDP) – stejně jako Martin Kestler poslanec Evropského parlamentu za CSU. Zastupujícím předsedou je bývalý bavorský poslanec Zemského sněmu za SPD Albrecht Schläger.

Četli snad oni tuto tiskovou zprávu? Můžeme s napětím očekávat, zda tito pánové svůj vliv upatní alespoň teď, když na tento nedostatek narazí. Nebo jim bude tato ostuda Fondu budoucnosti s místními názvy stejně lhostejná jako mnohým jiným ignorantům historie.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 7. července 2013.