pátek 31. prosince 2010

Smějeme se s Pepíčkem - Edvard Beneš

Předcházející humor z EJHLE na téma: Zásobování - Totální nasazení - Alibisti - Osvobození - Rudý Joe, Čurča a spol.
Dyž jsme jeli z koňskejch parníkem do Prahy, tedy nátřesk byl prima, tak některý lidi mluvili taky vo tom, jak to vlastně teďkonc je s tím Benešem. Abych Vám pravdu řek, taxem radši vo tomhle zástoji nikoho neintervívoval, anžto sem z toho úplnej magor. Všude říkali, že Beneš je našim presidentem. Teďkonc zase prasklo, že prej neni presidentem, anžto ňáká Česká Národní Unie, kterou prej vede jenerál Prchala (to je ten, vo kerom jednou říkají, že vobsadil Podkarpatskou Rus, jednou zasejc, že vede regimenty rudej armády a jednou dokonce taky už hrdinně padnul, dyž eště byla válka Poláků z Němcema) prohlásila, že tenhlecten Beneš vlastně něni žádným presidentem, anžto za 1. dobrovolně v osmatřicátom roce toho ouřadu nechal a po strašně dojemnom rozloučení v radiu, v kerom nám slavnostně slíbil, že se nebude míchat do našich věcí, vobětavě s prachama vodletěl do Londýna.

Za 2. i kdyby prej nenechal toho ouřadu, tak stejně prej moh bejt podle tejhlectej oustavy, s kerou se tak furt vohání, presidentem do dvaačtyřicátého roku. Ale to eště není všecko. Dyž nějaká ta věc v této souvislosti přišla k nějakému englickému soudu, tak sám soud stvrdil, že jenerál Prochala má v tomhle recht. Ale nejde jen o jenerála Prchalu, vona taký ňáká Slovenská Národní Rada s Hodžou a Osuským na holport se Sudeťákama, kerý vede Jaksch, zasejc vydali extra prohlášení, že Beneš není žádným presidentem a tenhlecten Osuckej dokonce napsal ve svej knize, kerá vyšla v Londýně z nápisem „Pravda vítězí“, že Beneš sám se dycky v Londýně podpisoval jako bejvalej president a z ničeho nic, až hodně pozdě jako president – to by tedy podle mýho fištrónu znamenalo, že sám se zvolil presidentem, podle kterej oustavy, to nevim.

Ale je z toho teďkonc velkej frmol, páč už nemáme jen národní zrádce, kerý mají viset, až se Beneš vrátí, jen tady u nás, ale máme už založenou novou filiálku národních zrádců v samotnej emigrantskej vládě v Londýně. Teď de vo to, bude ten jenerál Prchala taky pověšenej za to, že neuznává Beneše za presidenta a de proti němu? A to by taky museli pak pověsit toho Osuskýho, Hodžu a všecky vostatní. To by tedy taky znamenalo, páč Němci tvrděj taky, že Beneš není presidentem, tak že vlastně si ten jenerál Prchala a ty ostatní s Němcema hrajou do ruky a jsou asi vod Němců koupení. Tak to tedy dál nejde, páč teďkonc jsme v rejži a nevíme, jak to vlastně s těma paktama, který Beneš podepsal s bolševikama, je. Platěj ty pakty nebo neplatěj? Beneš říká, že je president a že platěj a druzí zasejc říkaji, že není presidentem a že neplatěj. Tak uznejte sami, že je to vyložená cvokárna, páč mám z toho v hlavě matenty, tak radši vodkládám péro a to vostatní si nechám na příště.

Váš Pepíček, t. č. reportér

"Jsem pevně přesvědčen, že Rusko nebude mít po válce výbojných plánů. Nebude se vměšovati do vnitřních záležitostí jiných států a bude se vyvíjet v rámci svých hranic." (Z projevu Edvarda Beneše, Liberty)

Týden londýnského rozhlasu
Pádná kritika londýnského rozhlasu na německou adresu
PhDr JUDr RnDr V. Moudrý

Otázka sociální není pouze otázkou politickou, ale především otázkou mravní. Tento samozřejmý fakt nepochopila ovšem německá materialistická ideologie dodnes. Velmi kategoricky pranýřuje toto materialistické pojetí česká vysílačka našich osvědčených sociálních budovatelů v Londýně, která praví:
„Na každého českého dělníka těžce doléhá fakt, že do muničních továren byli nahnáni čeští inteligenti. Českého dělníka to zraňuje v hloubi duše, když vidí, že inteligenti jsou nuceni nakládati a vykládati brambory.“ Tolik vysílačka našich největších sociálních budovatelů, jejichž ovoce sociálního pokroku jsme radostně požívali plných dvacet let.

Skutečnost však je, bohužel, mnohem horší. Kdyby na příklad bylo alespoň tolik profesorů a učitelů, aby je Němci mohli nahánět do muničních továren! Žel Bohu, naše školy zkonsumují všechny učitelské pracovní síly tak, že mladý inteligent při takovéto nezdravé regulaci se ani nemůže věnovat vědecké práci. Dříve mohl mladý člověk po absolvování učitelského ústavu několik let klidně a nerušeně zocelovati svůj charakter, neboť zdravá sociální regulace učitelského dorostu způsobila, že mladý člověk byl pracovně nasazen do škol až po desítileté přestávce. Byla to regulace zdravá, národu prospěšná a ve všech demokratických státech vyzkoušená.

Rovněž fakt, že inteligence, dokonce i sami prokuristé a bankovní ředitelé, jsou případ od případu nuceni vykonávat práci tělesnou, dlužno kategoricky odsoudit. Dříve taková práce byla vyhrazena jen několika vyvoleným z kruhu inteligence a bylo k tomu, prosím, ještě třeba určité kvalifikace mravní a odborné. Nestačilo tehdy k tělesné práci pouze nějaké středoškolské vzdělání. O nakládání takových brambor by se dříve dobrovolně ucházeli lidé se vzděláním vysokoškolským a ne pouze nějací nezralí kvintáni a sextáni.

Pro nedostatek místa musím, bohužel, skončit svůj komentář hlášení londýnského rozhlasu. V závěru vyzývám vás všechny, kteří jste poctivými a přesvědčenými demokraty, abyste pevně věřili naší zahraniční vládě v Londýně, neboť jedině tito lidé mají mravní legitimaci k tomu, aby mohli kritizovat různá sociální opatření. Vždyť plných dvacet let nám správně ukazovali, jak se buduje pravý demokratický socialismus i s nezaměstnaností.

"Edvarde, nepodáš-li okamžitě svému bratříčkovi ruku, vezmu ti hračku."

32. 1. 1944: Pan president odletěl podepsat pakt s Marsem.

"Beneš prodává vzdušné zámky." (Karikatura, která se v českém tisku objevila při příležitosti 4. výročí vzniku Protektorátu, 15. 3. 1943.)

- Excelence, Moskva tvrdí, že Slováci nejsou žádní Slováci, nýbrž že jsou to Ukrajinci. Smlouva z prosince 1943 se zakládá na omylu.
- Nu, pak mi zbývají ještě moji Češi ...
- Ano, ale což když Stalin dospěje k přesvědčení, že Češi jsou Poláci a podléhají Lublinu?
"Má mne rád? Nemá mne rád?" (EJHLE z 1. dubna 1945 (!) )
VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ.

PF 2011
svým čtenářům přeje