sobota 11. prosince 2010

Nová obrazová aktualizace dosavadních dílů seriálu o Kuratoriu

1.díl - 2.díl - 3.díl - 4.díl - 5.díl - 6.díl - 7.díl - 8.díl - 9.díl - 10.díl - 11.díl - 12.díl - 13.díl - 14.díl - 15.díl - 16.díl - 17.díl
V 9. dílu seriálu nyní naleznete dohromady 85 snímků, mezi nimi i pět nových:
jako například tento ze slosování soutěže Kuratoria dne 17. 12. 1943.
Právě byla dokončena další aktualizace některých dosavadních dílů seriálu Nedokončená pouť Kuratoria. Bylo celkově doplněno 18 kvalitních snímků. 6. díl byl doplněn celkem o 5 fotografií, zejména v podkapitole o slavnostním oficiálním zahájení činnosti Kuratoria dne 13. března 1943 ve Slaném u Prahy nyní naleznete nové snímky, které dokreslují průběh slavnosti na ulicích města Slaný. Je zde ovšem i možno najít záběr do hlediště sálu, kde se manifestace konala. V běžné české historiografii se k tomu téměř vždy s oblibou recyklovaně doplňuje poválečné svědectví jednoho pamětníka, který se jako žák manifestace zúčastnil. V jednom československém deníku vyšel totiž těsně po válce článek s jeho svědectvím, ve kterém se tvrdí, že někteří žáci měli během projevu ministra Emanuela Moravce skandovat hlasitě heslo "Eman je vůl!". Je nutno však zvážit, do jaké míry lze tento vyzdvihovaný incident chápat jako "reprezentativní".

9. díl byl pak doplněn o pět snímků vztahujících se převážně k vyvrcholení soutěže "Knihovny pro mládež" v červnu roku 1944. Jenom tento díl tedy nyní disponuje celkem již 85 fotografiemi. Dvě fotografie byly doplněny také do 14. dílu a poslední, 17. díl, byl rozšířen nyní o další 4 fotografie z protibolševické manifestace Kuratoria, uskutečněné 3. března 1944 v Brně. 5. díl byl doplněn o dvě kvalitnější fotografie, které nahrazují dosavadní dvě s horší kvalitou.

Zveřejnění nejnovějšího, 18. dílu, se chystá přibližně za 7-10 dní.

17. díl byl doplněn o další čtyři snímky z protibolševické manifestace, které Kuratorium uspořádalo 3. března 1944 v Brně.