úterý 4. března 2014

Americká náměstkyně Nulandová v prosincovém projevu o Ukrajině: Je na čase dokončit práci!

It is time to finish the job. Přeložený projev Victorie Nulandové, náměstkyně amerického ministra zahraničí pro evropské a euroasijské záležitosti, u nás známé především svým výrokem "Fuck the EU".
Radim Jičínský
Podobně jako jiné americké projevy, zabývající se vývojem zemí ovládaných záhadně rychle nastoupivší revolucí, i projev Victorie Nulandové je plný krve, vládního násilí, mírumilovných demonstrantů, svobody, lidských práv, demokracie, zdravé ekonomiky, soukromých trhů, přímých investic, půjček Mezinárodního měnového fondu, hospodářského růstu a šikovných kolaborantů, do kterých už USA nacpaly miliardy dolarů, a proto je nejvyšší čas začít sklízet ovoce: It is time to finish the job.

Projev byl pronesen na konferenci "neziskové a nevládní" organizace U.S.-Ukraine Foundation v americkém Washingtonu dne 13. prosince 2013. Prozrazuje, že se USA po celé dlouhé roky prokazatelně vměšovaly do vnitřních záležitostí ukrajinského státu. Doslovný přepis projevu je vystavený na oficiálních stránkách amerického ministerstva zahraničí a jeho obrazový záznam je k dispozici online.

Projev Victorie Nulandové:

Děkuji, Romane. Děkuji vám, dámy a pánové. Děkuji vám za to, že jste tady a za Vaši pokračující podporu vztahů USA-Ukrajina, a děkuji vám za pozvání, abych k vám dnes promluvila. Jsem stále unavená z mé třetí cesty na Ukrajinu během pěti týdnů a z dní strávených v Kyjevě na začátku tohoto týdne.

Nemusím tomuto shromáždění vykládat, že se jedná o historickou a vypjatou dobu pro ukrajinský lid, ukrajinsko-americké partnerství, a všechny lidi, kteří si dělají starost o budoucnost této velké země.

Svět se dívá na drama, které se odehrává v centru Kyjeva.

Euro-majdanské hnutí ztělesňuje zásady a hodnoty, které jsou základními kameny pro všechny svobodné demokracie.

To, co začalo 24. listopadu jako protest proti rozhodnutí prezidenta Janukoviče zastavit se na cestě do Evropy, se stalo mnohem hlubším a větším. Poté, co hnutí kvůli bezpečnostním složkám prolilo 30. listopadu krev, rozhodlo se také zaměřit na spravedlnost, občanská práva a touhu Ukrajinců mít vládu, která je respektuje, která jim naslouchá, která je chrání, a která je zajišťuje - moderní demokratickou vládu. To bylo zřejmé, když jsem poprvé navštívila Majdan 5. prosince.

Když Ukrajinci říkají, že jsou Evropané, to je to, co mají na mysli. A jak mi jeden velmi významný ukrajinský podnikatel řekl: "Největším úspěchem majdanského hnutí je, že se ukázalo, že lidé na Ukrajině již nebudou podporovat žádného prezidenta – tohoto nebo budoucího, který je nevezme do Evropy."

V průběhu tohoto období bylo prohlášení Spojených států jasné a jednoznačné. Stojíme s ukrajinským lidem při jeho hledání spravedlnosti, lidské důstojnosti, bezpečnosti, návratu k ozdravené ekonomice a evropské budoucnosti, kterou si vybrali a kterou si zaslouží.

Jak víte, a jak řekl Roman, vrátila jsem se minulé úterý na Ukrajinu, ke své třetí návštěvě během pěti týdnů, kvůli podpoře právě těchto cílů, tentokrát už vedených souběžně, koordinovaně, na vysoce diplomatické úrovni s vysokou představitelkou Evropské unie Cathy Ashtonovou a se všemi zúčastněnými klíčovými ukrajinskými stranami.

Tehdy, v polovině naší návštěvy, v časných ranních hodinách 10. prosince, jsme byli svědky děsivé demonstrace síly ze strany vládních sil, kteří namířili pořádkovou policii, buldozery a slzný plyn proti demonstrantům na Majdanu, když zpívali písně a modlili se za mír. Ukrajinci všeho věku a sociálního postavení proudili na Majdan, aby jej ochránili.

Ministr Kerry (John Kerry, ministr zahraničí USA - pozn. překl.) neztrácel čas, vyjádřil znechucení Spojených států k tomto rozhodnutí ukrajinské vlády a ráno byla pořádková policie nucena se stáhnout.

Později toho dne jsem strávila více než dvě hodiny s prezidentem Janukovičem. Byl to složitý rozhovor, ale také věcný. Naprosto jasně jsem mu jménem Spojených států dala najevo, že to, co se stalo 10. prosince a obecně, co se děje z hlediska bezpečnosti, je naprosto nepřípustné v evropském státě, v demokratickém státě.

Ale také jsem mu dala najevo, že Spojené státy věří, že pro Ukrajinu existuje východisko, že je stále ještě možné zachránit evropskou budoucnost Ukrajiny, a chtěli bychom vidět, že tam (do EU - pozn. překl.) prezident vede svou zemi.

To si žádalo okamžité kroky ke zmírnění bezpečnostní situace a okamžité politické kroky k ukončení této krize, a navrácení Ukrajiny zpět k rozhovorům s Evropou a Mezinárodním měnovým fondem (MMF - pozn. překl.).

Jak všichni víte, a jak jste jistě právě slyšeli od Anderse a dalších kolegů, ukrajinská ekonomika je v bezvýchodné situaci, jsouc v recesi už více než rok a s hodnotou devizových rezerv menší než na tři měsíce. Reformy, na kterých MMF trvá, jsou nutné pro dlouhodobé hospodářské ozdravění země. Nová dohoda s MMF by rovněž vyslala pozitivní signál soukromým trhům a zvýšila přímé zahraniční investice, které Ukrajina tak nutně potřebuje. Podepsání Dohody o přidružení k EU (tzv. Asociační dohoda - pozn. překl.) by také Ukrajinu nasměrovalo k posílení stabilního a předvídatelného prostředí pro podnikání, které investoři vyžadují. Neexistuje žádná jiná cesta, která by Ukrajinu vrátila zpět ke dlouhodobé politické stabilitě a hospodářskému růstu.

Rovněž chválíme EU, že nechala Asociační dohodě otevřené dveře a pokračuje v práci s ukrajinskou vládou směrem kupředu.

Ukrajinský parlament schválil zhruba 18 jednotlivých článků požadovaných zákonů už v předstihu před summitem Východního partnerství ve Vilniusu. I když to byla promarněná příležitost (na tomto summitu měla být podepsána Asociační dohoda - pozn. překl.), byla by obrovská škoda vidět, jak byla promrhána hodnota pěti roků práce a příprav, pokud dohoda nebude podepsána v blízké budoucnosti. Takže je na čase dokončit práci.

Jak minulou noc připoměl viceprezident Biden (viceprezident USA Joe Biden - pozn. překl.), prezident Janukovič má na výběr. On si může vybrat cestu, která vede k rozdělení a izolaci, nebo využít příležitosti a přijmout okamžité konkrétní kroky pro uklidnění napjetí v jeho zemi a zahájit skutečný dialog s opozicí a dohodnout se na cestě, která vrátí Ukrajinu k ekonomické a politické stabilitě.

I když toto jsou v mnoha ohledech vypjaté časy, nemůžeme rovněž přehlížet fakt, že tyto časy nabízejí i velký optimismus. Stačí být na Majdanu, abyste cítili tu energii, cítili tu naději Ukrajinců proudící středem Kyjeva a po celé zemi.

Lidé se zapojují, protože vědí, že sází na budoucnost své země. Vidíme energii, vidíme optimismus, který na Ukrajině nebyl k vidění posledních 20 let. Lidé všeho věku, všech tříd, ze všech oblastí života chtějí sami rozhodovat o své budoucnosti a vyšli do ulic žádat o evropskou budoucnost. Jednají tak mírumilovně, s velkou odvahou a obrovským sebeovládáním.

Od Ukrajinské nezávislosti z roku 1991 podporovaly Spojené státy Ukrajince, když budovali demokratické hodnoty a instituce, když podporovali občanskou společnost a dobrou správu věcí veřejných, tedy vše, co je předpokladem, aby se Ukrajina mohla ucházet o Evropu (o propojení s EU - pozn. překl.). My jsme investovali přes 5 miliard dolarů, abychom Ukrajině mohli asistovat při plnění těchto cílů, které zajistí bezpečnou a prosperující a demokratickou Ukrajinu.

V současné době jsou v ukrajinské vládě, v podnikatelské sféře, stejně tak v opozici, občanské společnosti a náboženské komunitě vysocí představitelé, kteří věří v tuto demokratickou a evropskou budoucnost své země a kteří tvrdě pracují na tom, aby posunuli svou zemi a svého prezidenta správným směrem.

Naléháme na vládu, naléháme na prezidenta, aby naslouchali těmto hlasům, naslouchali ukrajinskému lidu, naslouchali Euro-Majdanu a posunuli Ukrajinu kupředu.

Podpora lidí v této místnosti je naprosto nezbytná. Děkujeme za všechno, co děláte. Děkujeme vám za vaši spolupráci po všechny ty roky a těšíme se, že s vámi budeme dál stát bok po boku a dovedeme Ukrajinu do budoucnosti, kterou si zaslouží.

Děkuji mnohokrát.

Projev, který jakoby hromadně dostaly všechny redakce západních médií i s upozorněním, že je zakázáno polemizovat mimo závěry uvedené v projevu. Podobně jako v projevu, tak ani v západních médiích se během nepokojů neobjevila zmínka o dělení Ukrajiny na ukrajinskou a ruskou část. Podobně jako v projevu, i západní média záměrně neinformovala o organizovaném násilí demonstrantů. Podobně jako v projevu, i v médiích byly násilnické bojůvky zaměňovány za "mírumilovné demonstranty, zpívající písně a modlící se za mír". A podobně jako v projevu, i v západních médiích byli všichni Ukrajinci prezentováni jako pro-evropští, volající jednotně po vstupu do EU. Jakoby nikdo z Ukrajinců ani podle Nulandové, ani podle drtivé většiny západních médií netíhl k Rusku.

Nulandová demagogicky tvrdí, že to, co se dělo do 13. prosince na kyjevském Majdanu a v jeho okolí, je "nepřípustné v evropském státě, v demokratickém státě". Lež. Ani Evropa, ani USA s nasazením policie proti demonstrantům blokujících náměstí a ulice nemají nejmenší problém. Occupy Wall Street v New Yourku a Occupy Congress v Madridu: