úterý 4. března 2014

Sudetští Němci odmítají srovnání krize 1938 se situací na Krymu

Zcela nehledě na kontroverzní a účelové výroky Karla Schwarzenberga, který přirovnal Vladimira Putina k Adolfu Hitlerovi, použil podobný „argument“ v neděli v diskusním pořadu rakouské veřejnoprávní televize o událostech na Ukrajině jeden z ukrajinských hostů. Rostyslav Tys, žijící v Rakousku, hovořil o porušení mezinárodního práva ze strany Ruska a připomněl v této souvislosti sudetskou krizi v roce 1938. Na to reagoval předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku (SLÖ), Gerhard Zeihsel: „Dne 14. září 1938 referoval Lord Runciman, pověřený Anglií a Francií, o neudržitelných poměrech na sudetoněmeckém území a doporučoval předání většinově Němci obydlených území ČSR Německu. Dne 19.září 1938 byla vydána společná nota anglické a francouzské vlády československé vládě, která označovala bezpodmínečné odstoupení za nezbytně nutné a požadovala jeho provedení. Dne 21. září 1938 československá vláda pod tímto tlakem odstoupení přijala s poukázáním, že opatření určená k provedení musejí probíhat ve vzájemné shodě. Ve dnech 29.-30. září 1938 došlo k úmluvě mezi čtyřmi mocnostmi v Mnichově. Tam bylo dohodnuto, že ohledně odstoupení sudetoněmeckého území z 21. 9. 1938 bylo docíleno zásadní shody a nyní byly na řadě modality tohoto odstoupení, které se měly stanovit. Mezi jiným, že vyklizení začíná 1. října 1938, a také bylo stanoveno právo opce pro české obyvatelstvo na vystoupení z těchto území. Nemůže být žádná řeč o anexi.“ (SdP, -lb-)