neděle 23. března 2014

Oslabení Ruska znamená hřebík do rakve evropských národů

Pokud se Ukrajina stane územím spadajícím pod vliv NATO, stane se Černé moře vodstvem Severoatlantického paktu. Obklíčení Ruska je cílem americké politiky. Globální stratég Brzezinski to ve své knize „The Grand Chessboard“ (Jediná velmoc, 1997) formuloval jasně: Jakmile Rusku odpadne Ukrajina, která působí jako „geopolitický katalyzátor“, nebude Rusko schopné vybudovat samostatnou euroasijskou říši. A nakonec mu nezbyde žádná jiná možnost, než se podřídit západnímu společenství dominovanému USA.

Politika USA směřuje ke zničení evropských národních států a životních forem a k prosazení „american way of life“. Globalizace je americký dárek světu a ten, kdo tento dar odmítá, vystavuje se nebezpečí invaze. Součástí této politiky je také podpora mezinárodních organizací a NGOs ze strany Washingtonu, které na Evropu vyvíjejí nátlak, aby akceptovala návaly imigrantů. Rusko je zatím ještě suverénní velmocí. Jeho suverenita nabízí Evropě jednu z mála šancí, aby vyrovnala americkou přesilu. Ale když naproti tomu bude Rusko inkorporováno do Západu – a dámy z Pussy Riot budou za dobrozdání státu tancovat ve všech kostelech na altářích – pak se kulturní kontinent Evropa může jít odstřelit.  Celý článek v aktuálním vydání NS na straně 4!