pondělí 31. března 2014

Hledají se pamětníci: Chodili jste (nebo Vaši předkové) do povinné služby Kuratoria?

Poznáváte někoho z Vašich předků na fotografii z 5. května 1944? Byla po-
řízena v okolí Uherského Hradiště společně s místním okresním pověřencem
Kuratoria pro výchovu mládeže. Foto: Archiv Lukáše Beera
Žijeme v období, kdy už se z našeho okolí pomalu ale jistě vytrácejí poslední, bezprostřední doboví svědci jedné z nejklíčovějších epoch našich národních dějin. Přesto si ale překvapivě mnoho starších lidí moc dobře ještě pamatuje na své docházení do „povinné služby mládeže“ v rámci tzv. Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě v letech 1942-1945. V květnu 1944 bylo do činnosti organizace zapojeno okolo půl milionu českých dětí a mladistvých a v souvislosti s blížícím se koncem války a narůstajícími problémy Německa zůstal nábor do Kuratoria doslova na půli cesty – na území Protektorátu žil totiž v letech 1943-1945 zhruba jeden milion dětí a dospívajících ve věku od 10 do 18 let.

Hovořili jste někdy se svými rodiči, prarodiči nebo praprarodiči o této době? Co víte o jejich členství v Kuratoriu? Nezmínili se o tom někdy? V době komunistické totality to bylo téma tabuizované a i po listopadu 1989 zůstává nadále tématem odstrkovaným, které historiky příliš nezajímá. Není obtížné domyslet si, proč tomu tak je.

Byla by obrovská škoda, nevyužít ještě včas vzpomínek přímých účastníků, svědků doby. Redakce hledá pamětníky, jejich potomky nebo přátele, kteří by mohli – třebas jen útržkovitě a skromně – zavzpomínat a podělit se se čtenáři o své poznatky nebo zážitky v rámci nového projektu. Nezdráhejte se ozvat i v takovém případě, kdy se domníváte, že těch vzpomínek a zkušeností je poněkud poskrovnu – každý střípek je pro nás  – a určitě i pro čtenáře – zajímavý! Vítané jsou ale i návrhy majitelů a sběratelů nejrůznějších dobových „upomínkových předmětů“ nebo fotografií a tiskovin, nějakým způsobem se vztahujících ke Kuratoriu, kteří by měli zájem tyto objekty na internetu prezentovat.

Náměty a dotazy na adresu redakce: nas.smer[zavinac]centrum.cz