středa 5. března 2014

Sudetští Němci: „Kníže Schwarzenberg zřejmě trpí ztrátou paměti“

Ostrá kritika výroků Karla Schwarzenberga o rusko-ukrajinském konfliktu. Vytýkán je mu politický oportunismus. 
Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku (SLÖ) nesouhlasí s výroky bývalého českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který přirovnával postup ruského prezidenta Putina v souvislosti s událostmi na poloostrově Krym se sudetskou krizí v roce 1938 a k Adolfu Hitlerovi. SLÖ v dnešním tiskovém prohlášení konstatuje i určité „zglajchšaltování“ rakouského tisku, co se týče komentářů ke Schwarzenbergovým výrokům, které byly nejprve zveřejněny ve formě interview v bulvárním deníku Österreich. V prohlášení SLÖ se uvádí: „Především se nerado připomíná to, co se stalo v Kosovu. Přeci jen tam bylo prostřednictvím NATO bombardováním docíleno ,etnické odtržení‘, které tzv. společenství hodnot [zřejmě EU a USA – pozn. red.] jinak nerado vidí, a sice s 3500 mrtvými Srby. Od té doby žije útvar ,Kosova‘ z našich nákladů a je důležitým opěrným bodem USA a mafie.“

„Pokud kníže Schwarzenberg srovnává události na Krymu s osudem sudetských Němců, tak musíme u něj konstatovat ztrátu paměti v důsledku stárnutí nebo diplomatický oportunismus“, uvádí se dále v prohlášení SLÖ. „Němci byli na na celém východě po 1. světové válce hodni ochrany, protože zacházení s nimi nebylo dobré – viz St. Germain a Versailles – což také Hitlerovi pomohlo dostat se do sedla.“ SLÖ dále vytýká rakouským sdělovacím prostředkům neznalost dějinných souvislostí a připomíná datum 4. března 1919, kdy československé vojsko postřilelo 54 pokojných demonstrantů v pohraničí. „Nevíme, zda šéfredaktoři toto datum znají. Koneckonců se také nejedná o nějakou prioritní skupinu obětí“, uzavírá se v oficiální reakci. K adekvátnosti Schwarzenbergových „historických úvah“ o Hitlerovi a úsudků českého politika o motivech Putina se SLÖ nevyjadřuje.

Schwarzenberg v rozhovoru pro list Österreich před několika dny doslova řekl: „Když chtěl Hitler anšlus Rakouska, prohlásil, že Němci jsou v Rakousku utiskováni. Když si chtěl vynutit odštěpení českého pohraničí, odvolával se na to, že Němci jsou v Československu pronásledováni. Tak tomu bylo také v Polsku. To, co se nyní děje na Krymu, je opakování dějin. Putin jedná podle stejného principu jako Adolf Hitler.“ (SdP, -lb-)