úterý 25. března 2014

Dodatek k historii azylového aparátu

V reakci na článek Pravidla multikultury od Michaela Winklera obdržela redakce Našeho směru dotazy, týkající se konkrétního výroku autora v tomto jeho denním komentáři. Autor zde totiž uvádí: „Náš dnešní azylový aparát byl zaveden, aby ulehčil Židům úprk, pakliže by měli být zase někdy vyháněni z nějaké země.“ K tomu je vhodné doplňující vysvětlení.

Citovaná formulace totiž může svádět k nesprávnému pochopení toho, co za výrokem fakticky stojí. Pro lepší pochopení citujeme z textu, který zveřejnilo berlínské Kontaktní středisko a poradna pro uprchlíky a migranty na svých internetových stránkách: „Dnešní právo na azyl v Německu má svůj původ ve svém zakotvení v Základním zákoně (německá „ústava“ – pozn. red.) z roku 1949. Zde chtěla Spolková republika Německo přihlížet ke zkušenostem s nacionálním socialismem, stejně jako s 2. světovou válkou. Protože v dobách nacionálního socialismu bylo přes 700.000 Němců [sic!] nuceno hledat ochranu v různých zemích a na druhé straně byly v době vypracování a zavádění Základního zákona v Evropě na cestě obrovské proudy uprchlíků jako následek válečných událostí. V důsledku toho mělo být ve Spolkové republice Německo každé osobě, která se kvůli svému politickém názoru musí obávat o své zdraví a o svůj život, nabídnuto místo pobytu.“

Kromě toho jsou dle výnosu ministerstva zahraničí z března 1997 oprávněny k přistěhování do Německa osoby „židovské národnosti“ nebo osoby, u nichž je alespoň jeden z rodičů „židovský“. (Ve státech bývalého Sovětského svazu se uvádí židovský původ ve smyslu národnostní příslušnosti, nikoliv jako náboženské vyznání. Ovšem s tím rozdílem, že v rozporu se židovskou tradicí Halacha, podle které se Židovství přenáší přes původ matky, v těchto zemích dědí potomci svůj židovský původ přes otce.)

Od roku 1991 smějí Židé z území bývalého Sovětského svazu získat pobyt v Německu jako tzv. „kontingentní uprchlíci“. Podle oficiálních údajů Spolkového úřadu pro imigraci a uprchlíky se do Německa v letech 1991 až 2004 přistěhovalo celkem 220.000 Židů z těchto zemí. Podle údajů židovských organizací se počet členů židovských obcí v Německu zvýšil ze stavu 30.000 v roce 1990 na 103.000 v roce 2003.

Nicméně Winkler ve svém denním komentáři odůvodnění vzniku azylového aparátu přiliš zjednodušuje. (-lb-)