pondělí 24. března 2014

70 % Němců si přeje bezpečnostně-politickou nezávislost na USA

Pouze 12 % dotazovaných souhlasilo s výrokem, že by Německo mělo otázku bezpečnosti nadále přenechat Spojeným státům. „Rozpolceni“ jsou Němci ohledně otázky, zda by se jejich země měla „jasně postavit na stranu Západu a proti Rusku“. S touto pozicí souhlasila méně než polovina dotazovaných (44 procent), vyloženě odmítla ji naproti tomu jedna třetina (30 procent). To je výsledek ankety, jež probíhala po celém území Spolkové republiky a na kterou odpovídalo 2102 lidí mezi 14. a 17. březnem tohoto roku a vypracoval ji ústav pro výzkum veřejného mínění Insa z Erfurtu. (-lb-, zdroj)