neděle 16. března 2014

Zeman uctívá Beneše prezidentskou standartou

Reakce sudetských Němců v Rakousku 
Zemanovo uctívání Edvarda Beneše kritizovala vyhnanecká
mluvčí za FPÖ, Anneliese Kitzmüllerová (na snímku s vyda-
vatelem Pavlem Kamasem; foto: Alfred Nechvatal.)
Česká hlava státu Miloš Zeman opětovně potvrdil svou pověst žhavého uctívače někdejšího československého státního prezidenta Edvarda Beneše. Při návštěvě jeho bývalé vily v Sezimově Ústí nechal vyvěsit oficiální prezidentskou standartu, a sice poprvé od roku 1948. Vlajka vlála dobrou půlhodinu u jihočeské vily, která je dnes státním majetkem a v níž roku 1948 Beneš zemřel a poblíž které je také pohřben. Zeman také položil věnec u jeho hrobu.

Hovořil o „symbolickém gestu“, které má prý dva důvody. Prezidentská standarta zde byla vyvěsena poprvé po 66 letech. Kromě toho připadá na tento květen 130. jubileum jeho narození, řekl Zeman. Během pobytu v areálu Benešovy vily se Zeman obrátil také na přihlížející žáky z místní školy. Jejich učitelce potle tiskové agentury ČTK řekl: „Paní učitelko, doufám, že na toto místo vodíte děti často.“

„Zeman svými ,symbolickými gesty‘ většinou ukazuje, jak smýšlí“, komentoval to spolkový předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SLÖ) Gerhard Zeihsel. Uctěním Edvarda Beneše si Zeman opětovně posloužil domnělými „jističi loupeže“ na dřívějším sudetoněmecky osídleném území, řekl Zeihsel. Tím prý Zeman zůstává věrný své linii.

„Tímto postojem se současný český prezident nově diskvalifikuje a v zájmu rakousko-českých vztahů by byla omluva všem vyhnancům, úplně jedno jakého původu, nejen přiměřená, ale absolutně nutná“, domnívá se Anneliese Kitzmüllerová, vyhnanecká mluvčí za FPÖ [tato politická strana by podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění v Rakousku obdržela aktuálně nejvíce hlasů při volbách do parlamentu EU – pozn. překl.]. Beneš je podle ní nejvíce nechvalně proslulým člověkem, nenávidějícím Starorakušany ve 20. století, a vynalezl podle sebe pojmenované Benešovy dekrety, které nejenže naprosto osvobodily od trestního stíhání vyhánění a vraždění tisíců lidí německého a maďarského původu, ale navíc to vylíčily jako akt „českého odboje proti nacionálněsocialistickému režimu“. Skutečnost, že nejhorší zločiny během vyhnání se udály už po skončení bojů, Benešovi zastánci s největší snahou zamlčují. [Pozn. redakce: Zákon 115/1946 Sb. nebyl dekretem prezidenta republiky.]

Také Zemanova výzva učitelstvu z místní školy je „dalším důkazem nedostatečných historických znalostí pana Zemana a neměla by být vládními stranami takto ponechána bez reakce“, řekla Kitzmüllerová. „Budeme další vývoj v České republice velmi pozorně sledovat a pana Zemana také v budoucnu poukazovat na jeho zpustlou představu o dějinách a nebudeme přijímat takováto uklouznutí bez komentáře. Také [rakouští] sociální demokraté a lidovci jsou tímto vyzváni, aby vyjádřili svůj postoj protestní nótou proti chování pana Zemana.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 13. března 2014.