středa 19. března 2014

Pavel Kamas vystoupil v Košicích

Erich Vinclav
Jméno Pavla Kamase z nakladatelství guidemedia etc zaznělo na stránkach prop-u už vícekrát. Zejména v souvislosti s aférou okolo knihy "Projevy" Adolfa Hitlera. Nakladatelství guidemedia etc se totiž rozhodlo ve své činnosti jít na dnešní dobu cestou neobvyklou. Nezvolilo si cestu nejmenšího odporu, právě naopak. V nakladatelství začaly vycházet dobové knihy a dokumenty, se kterými má zákon a právo České (ale i Slovenské) republiky – a zejména různé nevládní organizace – problémy. Využili jsme proto pracovní cestu Pavla Kamase na východní Slovensko a podařilo se nám na 12.3.2014 dohodnout prezentaci zajímavé knihy Michaela Winklera "Pranýř", spojenou s malou přednáškou na téma “Svoboda slova, aneb o čem se hovořit může a o čem ne”. Pokračování na webzinu prop.