čtvrtek 8. května 2014

Bude Česká televize krýt podvod pražské Židovské obce a klamání české veřejnosti?

Česká televize odpovídá na zaslané upozornění 
Nepravdivé tvrzení uvádí Židovská obec hned v první větě i ve zkrácené
tiskové zprávě, kterou vydala a rozesílala.
Redakcím internetových vydání několika významných českých periodik, včetně periodika provozovaného přímo ČTK, bylo včera elektronickou cestou zasláno upozornění na vážné podezření ze záměrné manipulace ve výroční zprávě pražské Židovské obce o stavu antisemitismu v České republice za rok 2013, ze které tato média (České noviny, iDNES, Parlamentní listy, Týden.czDeník.cz a Česká televize) bohatě citovala. (O podstatě těchto manipulací jsme podrobně informovali ZDE.)

V upozornění se uvádí, že informace převzaté od Židovské obce v konkrétních článcích jsou nepravdivé a že „čísla s uvedenými antisemitskými incidenty na webu jsou prokazatelně zmanipulována, protože mezi ně byly zahrnuty příspěvky (minimálně 35), které byly na internetu zveřejněny již v roce 2012 a ve zprávě jsou vydávány za příspěvky z roku 2013“.

Jako jediná se z oslovených sdělovacích prostředků ozvala doposud pouze Česká televize (pouze mail adresovaný internetovému vydání časopisu „Týden“ nebyl, pravděpodobně z technických důvodů, doručen a bude dnes odeslán znovu). Žaneta Malečková z Diváckého centra České televize dnes odpověděla: „Článek na webu ČT24, který zmiňujete, vychází z informací, které uveřejnila ČTK a Židovská obec v Praze. Konkrétní články nebo příspěvky, které jsou považovány za antisemitistické, však nejsou uvedeny, proto ani nelze hovořit o původu v roce 2012 nebo 2013. Vašeho podnětu si ale v každém případě vážíme a ponecháváme si jej jako námět k možnému využití.“

„Z toho lze vyvodit, že prvotní pochybení se z pohledu zaměstnankyně České televize událo na straně redaktorů České tiskové kanceláře, kteří si – v lepším případě – neověřili informace a údaje, které jim pražská Židovská obec poskytla“, uvádí k tomu vedoucí redakce Našeho směru, Lukáš Beer, který upozornění České televizi zaslal. „Nicméně na redaktorech veřejnoprávní České televize nyní je, aby se těchto skutečností ujali, důkladně ji zrešeršovali a poskytli české veřejnosti vysvětlení, pokud se k tomu prozatím nemají sami představitelé Židovské obce v Praze, kteří za znění rozesílané výroční zprávy nesou plnou zodpovědnost. Divák má právo na to, aby vše bylo uvedeno na pravou míru.“ (-lb-)